Loading...

Friday, January 13, 2017

64.Breaking Dharma PART 63
Breaking Dharma PART 63...!!!
....


วันนี้ คือ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันพระ..จันทร์ครึ่งดวง
ตรงกะ วันจันทร์ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
บำเพ็ญ สติ สร้างปาฏิหาริย์
ขับไล่อสัตยชนให้พ้นสังคมไทยกันครับ..!!!


สมาธิ นั้นปรากฏหนักมากใน ความเพียร คือ สัมมัปปธาน ๔
(สังวรปธาน, ปหานปธาน, ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน
พระทุกวันนี้สอนอะไร..
จึง ไม่พูดถึง สัมมาวายามะ  คือ สัมมัปปธาน ๔ นี้กันเลย???)
ท่านสัมมัปปธาน ๔ร อัครมหาสาวกผู้เลิศฝ่ายปัญญาแจกอรรถาธิบาย
สติสร้างสมาธิจากลมหายใจเข้า+ลมหายใจออก
เป็นบันทึกใน ปฎิสัมภิทามรรค ไตรปิฎกเล่ม ๓๑/๔๕ ไว้ดังนี้ ;

ข้อ (๓๘๘)
จิต มั่นคงในวัตถุใด สติ ย่อมปรากฏดีในวัตถุนั้น
สติ ปรากฏดีในวัตถุใด จิต ย่อมมั่นคงดีในวัตถุนั้น
ลมหายใจเข้า+ ลมหายใจออก ชื่อว่า "วัตถุ"
สติกับจิต จึงชื่อว่า..รู้เนื่องด้วยกาย (กายานุปัสสนา)


ไม่ใช่มากำหนดจิตเอาเองได้เลยคร้าบบบบบ...!!!


โยคาวจรฝ่ายทิเบต ถ่ายทอดเคล็ดตามๆกันมาว่า...
ลมหายใจเข้า + ลมหายใจออก คือ ม้า
จิต คืออัศวิน ผู้ขี่ม้า
โยคีเมื่อต้องการเผชิญหน้า กับ "จิต"
พึงควบคุม ม้า คือ ลมหายใจเข้า+ลมหายใจออกให้ได้
ก็ย่อมได้พบ อัศวินเจ้าของม้า


บันทึกไสยศาสตร์ไทยตำรับพระยาสีหราชเดโช
๑ ใน ๓ ขุนศึกผู้เฒ่า..
แห่งสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชเจ้า (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑)
ผู้ยับยั้งการเข้ามาล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษได้สำเร็จ
เช่นเดียวกะที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.๒๑๓๓-๒๑๔๘)
ทรงเคยยุติการเข้ามาล่าอาณานิคมของ โปรตุเกสและฮอลันดาสำเร็จมาแล้ว
ได้ใช้เทคนิคการ อึดกลั้นหายใจ การกำหนดคาบแห่งการร่ายอาคม
ล่องหนหายตัวฝ่าทัพพม่ามาแล้ว  ด้วยเชิงยุทธไม่แตกต่างจากจูล่งในสามก๊ก
เป็นการเรียนรู้ควบคุมลมหายใจ  ทำในสิ่งที่ผู้ไม่รู้จักการหายใจทั้งหลาย
ไม่สามารถเรียนรู้ได้
เป็นอานุภาพเกรียงไกรของกองทัพราชอาณาจักรสยามมาก่อนหน้า....


ขอท่านทั้งหลาย  จงฝึกรู้คุณภาพแห่งลมหายใจ
สร้างสติ และปาฏิหาริย์ เปลี่ยนแปลงคุณภาพสังคม
ไปสู่ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่  อย่างที่บุรพชนเคยสร้างผลงาน
กันไว้เป็น ความศักดิ์สิทธิ์แห่ง "ร่มพระบรมโพธิสมภาร" กันเถิด

ขอความก้าวหน้าในอานุภาพแห่งธรรมจงคุ้มครองนำท่านทั้งหลาย
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามเป็นจริง เทอญ


Atthanij Pokkasap ถ่ายทอด จากขอนแก่น
เนื่องในวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
จันทร์ ๒๕ พฤศจิกายน พงศ.๒๕๕๖...อาชีพหลักเลย คือ นั่งหายใจ...อยากรู้จักอัศวินผู้ขี่ม้า...

                                                                                                                          ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: