Loading...

Sunday, January 15, 2017

82.Breaking Dharma PART 81

Breaking Dharma PART 81...!!!
....ประวัติศาสตร์แผ่นดินไหวล่มอาณาจักรโบราณ
บริเวณใกล้เคียงนครหริภุญไชย (ลำพูน)
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๑
(ตำนานฤๅษีสร้างเมือง)
... ...
ตั้งแต่นั้นมา วาสุเทวฤษี (ฤๅษีวาสุเทพ) ก็พิจารณาดูเมืองมิคสังครนครนั้นไม่พอใจ 
จึงมาตั้งพระนครอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง ภายหนใต้แห่งที่พระศาสดาทรงพยากรณ์ไว้เมื่อก่อนโพ้น 
ให้ชื่อว่า "ปุรนคร" 
ให้กุนาริกนาทครองนั้นแลฯ

ในครั้งกาลนั้น
ยังมีย่าเฒ่าแก่ผู้หนึ่งอยู่ในปุรนครที่นั้น
มีลูกชายคนหนึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้ายิ่งนัก
มันย่อมทุบตีมารดาของมันทุกวัน
อยู่มาวันหนึ่ง มารดาไม่สามารถอดกลั้นซึ่งความโกรธไว้ได้
จึงนำความขึ้นไปกราบทูลเพื่อให้พระยาทรงพิจารณาดูยังคุณและโทษ
พระองค์ก็หาทรงพิจารณาในถ้อยคำของย่าเฒ่านั้นไม่
ซ้ำตรัสว่า ดูราย่าเฒ่าแก่ ขึ้นชื่อว่าเด็กน้อยนั้นเทียรย่อมพ่อแม่ตีนั้นแล
(คือ เชื่อแบบเถนตรง ว่า มีแต่พ่อแม่ตีลูก ไม่มีหรอกที่ลูกจะตีพ่อแม่
เหมือนจะเอาแต่ตามกฎหมายตรงๆ อันไหนไม่มีในกฎหมายก็ว่าไม่ใช่)

พระยาตรัสเท่านั้น เมื่อย่าเฒ่าแก่ได้ยินรับสั่งดังนั้นก็มีความน้อยใจมากนัก
ด้วยเหตุว่าหาที่พึ่งไม่ได้
จึงกลับทูลลากลับออกมาจากพระราชฐาน
แล้วก็ยกมือประนมขึ้นเหนือเศียร
ประกาศแก่หมู่เทวดาทั้งหลายบนอากาศว่า
โอหนอ เทวดาอันรักษาโลกนี้
มีคำว่าหาบ่ได้นั้นฤๅ
ก็มีความโกรธแก่พระยาเป็นอันมากนัก

ในคืนวันนั้น เทวดาจึงมาบอกแก่ย่าเฒ่าแก่นั้นว่า
ดูราย่าเฒ่า
ท่านจงบอกหมู่คนที่รักและญาติพี่น้องลูกหลานของท่าน
ออกหนีเสียจากเมืองนี้โดยเร็วพลันเถิด
ย่าเฒ่าได้ยินยังถ้อยคำอันเทวดาบอกดังนั้น
ก็รีบไปบอกแก่คนที่รักและญาติพี่น้องทั้งหลาย
ให้รวบรวมเอาสมบัติข้าวของแต่สิ่งที่ควรเอาไปได้
ให้รีบเอาออกไปจากพระนครเสียสิ้น
เมื่อคนทั้งหลายได้ยินในถ้อยคำของย่าเฒ่าบอกดังนั้น
เขาทั้งหลายก็กระทำตามคำของย่าเฒ่าบอกทุกประการ

ครั้นย่าเฒ่าและคนทั้งหลายยกครอบครัวออกหนี
จากพระนครไปแล้ว
ในทันใดนั้น
เทวดาทั้งหลายก็กระทำให้เมืองนั้นฉิบหายไปด้วยน้ำ
พร้อมทั้งพระยาและคนทั้งหลายหมู่ที่ไม่รู้บาป
และหมู่คนทั้งหลายที่ยินดีด้วยพระยา
จมน้ำตายอยู่ในที่นั้นไม่มีเหลือนั้นแล
ในที่นั้น คนทั้งหลายเรียกว่า "รูเงื้อม" บัดนี้แล ฯ


จาก ตำนานมูลศาสนา ตอน วาสุเทวฤาษีสร้างปุรนคร
ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวพร้อมฝนตกหนักหลากมาจากดอยสุเทพ
เกิดหลุมยุบเมืองหายไปทั้งเมือง ครับ
สาเหตุจาก กฎหมายและตุลาการแห่งพระราชาไม่ยุติธรรมต่อ
ผู้ด้อยโอกาสซ้ำยังเหยียบย่ำซ้ำ...
ตำนานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า..
เจ้าข้า...ได้เวลาไหวล่มอาณาจักรอีกแล้ว ณ บัดนี้ คร้าบบบบ....


Atthanij Pokkasap ถ่ายทอด
19:25 น.ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓
วันจันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

...นครโบราณนี้ตั้งอยู่ตอนใต้ของดอยสุเทพ ในบันทึกโบราณเรียก ดอยอ้อย (อุจฉุบรรพต)
แผ่นดินไหวล่มเมืองไม่ใช่มีแค่ที่ แม่สายเชียงราย...ตอนใต้ของเชียงใหม่ ลำพูน ก็มีเวียงหนองล่ม เหมือนกัน
ร่องรอยการล่มสลายของมหาอาณาจักรฟูนาน (โพน่าน..ฮุดน้ำ แดนพุทธทักษิณ)

...วิธีการหาพื้นที่สร้างนครโบราณยุคนี้ (พศ.๑๐๐๐ เศษๆ)   เขาใช้วิชาธนุรเวทยิงศรเสี่ยงทายระยะทางใกล ๒-๓๐๐ กิโลเมตรนู้น..แล้วลูกศรจะกวาดพื้นที่เสร็จ  ปักลงตั้งฉากด้วย   จึงจะใช่สถานที่สร้างศูนย์กลางพระนคร...ไม่ใช่ไปเอาเลิงน้ำ..อย่างไอ้พวกบ้าทุกวันนี้

                                                                                 ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
   
  


* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: