Loading...

Thursday, January 5, 2017

40.Breaking Dharma PART 39

Breaking Dharma PART 39...!!!
....ยา รักษาริดสีดวงทวาร แห่ง พุทธกาล

อ่านดู ครับ...


ก็ในคราวนั้น
พระเจ้าพิมพิสารผู้ผ่านสมบัติในกรุงราชคฤห์นั้น  เป็นโรคริดสีดวงทวาร
ผ้าทรงเปื้อนด้วยพระโลหิตเสมอ ฯ
พระเทวีทั้งได้เห็น  ต่างทูลโพนทนาทั่ววังว่า...

พระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา  ทรงมีระดูแล้ว  ไม่ช้าก็จะประสูติพระโอรสพระธิดา ฯ

พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงละอาย เก้อเขิน   จึงตรัสสั่งพระอภัยราชกุมาร ให้หาแพทย์มารักษา ฯ
พระอภัยราชกุมารกราบทูลว่า  แพทย์ของข้าพระองค์ มีอยู่คนหนึ่ง เป็นแพทย์หนุ่ม  เขาจักรักษาพระองค์ได้ ฯ   
จึงรับสั่งว่า ถ้าอย่างนั้นเธอจงให้มารักษาเรา ฯ    
พระอภัยราชกุมารจึงตรัสสั่งให้หมอชีวกโกมารภัจจ์ไปรักษา ฯ
                                                                                                                          
หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้จิ้มยาไปด้วยเล็บ  แล้วไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร  กราบทูลขอดูพระโรค แล้วได้ป้ายโรคริดสีดวงนั้นด้วยยาติดปลายเล็บโดยการป้ายเพียงครั้งเดียว   พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงหายจากโรค..

ท้าวเธอให้จึงให้เหล่าสนมกำนัล ๕๐๐ ที่ทรงล้อเลียนก่อนหน้า  เปลื้องเครื่องประดับออกมากอง แล้วตรัสว่า   
นี่แน่ะ ! ชีวก  เครื่องประดับของหญิงสนมกำนัลแห่งเรา ทั้ง ๕๐๐ นี้ จงเป็น ของเธอ ฯ

หมอชีวกะจึงกราบทูลว่า
อย่าเลยพระเจ้า  ข้าขอแต่พระองค์ได้ทรงรำพึงถึงสิ่งที่จะเป็นอธิการกุศลของข้าพระองค์เท่านั้น  
ก็เป็นอันเพียงพอแล้ว  พระเจ้าข้า ฯ

พระเจ้าพิมพิสารจึงรับสั่งว่า..
ถ้าอย่างนั้น  ชีวกจงปฏิบัติเราและพวกพระสนมกำนัลทั้งหลาย กับทั้งปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์ที่มีองค์พระพุทธเจ้า เป็นประธาน ฯ

หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้ทูลรับว่า..พระเจ้าข้า ฯ


จาก พระไตรปิฎก ฉบับ ราษฎร์  ตอนพระวินัยปิฎก  คัมภีร์ที่ ๓  จีวรขันธกะ มหาวรรคมีอยู่หลายตอนแสดงถึง  ความสำเร็จของวิชาการแพทย์สมัยพุทธกาล...ว่า
แพทย์ทั้งหลาย  ต้องรักษาคนไข้ หรือผู้ป่วย  ด้วยการปรุงยาขนานเดียว  คือ ครั้งเดียวเท่านั้น
โรคต้องหาย (ไม่งั้นอย่ามาเป็นแพทย์)
แม้กระทั่ง ตาบอดมาตั้งแต่เกิด   ก็ต้องรักษาให้เป็นตาดีได้ด้วย!!!
หมอคุณภาพแบบนี้ มีอยู่เฉพาะสมัยพุทธกาล เท่านั้น ครับ

ถ้าไม่เชื่อบันทึก หลักของพระพุทธศาสนา   กลับไปดูแผนผังไตรภูมิว่าด้วยจักรวาลแห่งกาลเวลา
ถ้าไม่รู้เรื่อง  อย่า ครับ..อย่ามาวิพากษ์พระพุทธศาสนา

ถ้าจะวิพากษ์วิพากษ์เป็นสำนักๆ ไป...อย่าละเมิดกันไปมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่นี้เลย....


AtthaniJ Pokkasap รายงานจากขอนแก่น
09:49 น.ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบ พุธ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
...พระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นกันเองกับสาวสนามนางกำนัลมาก...

...ยาริดสีทวารรักษาหายด้วยขนาดยาที่ติดปลายเล็บทาครั้งเดียว คือ
ยาอะไร?...

...เบรกต่อไปครับ   เอาพยาธิ์ออกจาก (สมอง) กระโหลกเศรษฐี ๒ ตัว..หายเป็นปกติภายใน ๓ สัปดาห์..

                                                                                                     ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  

* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: