Loading...

Thursday, January 5, 2017

39.Breaking Dharma PART 38

Breaking Dharma PART 38...!!!
....ศาสนา.. แห่ง วิทยาศาสตร์ !!!


ในการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลก ไม่มีใครให้ความสำคัญแก่...ไตรภูมิพระร่วง  วรรณคดีเล่มแรก ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม...ไม่ว่ากัน  เพราะ ทายาทชาติเจ้าของวรรณคดีเอง  ยังไม่ให้ความสำคัญเลย!!!

กัณฑ์ที่ ๙ แห่ง ไตรภูมิพระร่วง (นวมกัณฑ์)
ได้ พรรณาถึงโครงสร้างของจักรวาลแบบไตรภูมิ เป็นจักรวาลรูปวงแหวน ๗ ชั้น (สัตตบริภัณฑ์) สัดส่วนเป็นระยะห่างกันแบบ
อัตราอนุกรมเรขาคณิต ( ๑, , , , ๑๖,...) ศูนย์กลางจักรวาล สูงสุด เรียกว่า  เขาพระสุเมรุ (สิเนรุ)..

จะไม่น่าสนใจเลย เมื่อไม่รู้ว่า..กัณฑ์ ที่ ๙ นี้ คือภาคทฤษฎีที่มี คัมภีร์สุริยยาตร์ เป็นภาคคำนวณ !!!

คำนวณสร้างปฏิทินที่ไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ ทั้งระบบจันทรคติ และ สุริยคติ

โดยคำนวณจาก ดวงดาวในท้องฟ้า ของไตรภูมิ...ที่เป็นท้องฟ้าในดวงจิตมาตรฐานค่าสูงที่สุด..!!!

อรูปพรหมชั้นที่ ๔..เนวสัญญานาสัญญายตนะ ที่มีคาบอายุขัย ๘๔,๐๐๐ มหากัป
(ดาราจักรทางช้างเผือก หรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า จักรวาลแสนโกฏิโลกธาตุ เกิด-ดับ ๘๔,๐๐๐ รอบ)

เป็นคัมภีร์คำนวณพิกัดดวงดาวในระบบสุริยจักรวาล ในท้องฟ้าของจิตมาตรฐานค่าสูงสุดที่ยังแม่นยำนับจากการปรากฏตัวของคัมภีร์ในรัชสมัยของพ่อขุนพระญาลิไทย (พ.ศ.๑๘๙๐ - ๑๙๑๗)
มาจนถึงปัจจุบันนี้

เท่ากับว่า โหราศาสตร์ไทย คือภาคคำนวณของพระพุทธศาสนา.....

นักการศึกษาทั้งหมด ชอบอ้างว่า..พระพุทธศาสนา เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งหมด ไม่มีใครเคยกล่าวถึงลักษณะอันสูงส่งทางวิทยาศาสตร์ตามเป็นจริงของพระพุทธศาสนาเลย...
ยิ่งเมื่อนำเนื้อหา เถร-เถรีคาถา (ไตรปิฎก สยามรัฐ เล่ม ๒๖) และ
อัปทาน (ไตรปิฎก เล่ม ๓๒, ๓๓/๔๕) มาประกอบด้วยแล้วจะเห็นการเชื่อมโยงของเวลาขนาดใหญ่ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า 
กัป หรือกัลป์

ระหว่างพุทธันดรกัปที่แล้ว (ยุคพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า)กับ
พุทธันดรกัปปัจจุบัน (ยุคพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบัน) ซ้อนทับกันอยู่เหมือนโครงสร้างจักรวาลแบบไตรภูมิ....

(นักปราชญ์ผู้คลั่งลัทธิและเป็นทาสลัทธิวิทยาศาสตร์ตะวันตก ยิ่งไม่อ่าน  
แตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ของตะวันตกที่ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจัง..)

จักรวาลในโลกของพลังงาน (คลื่น, อนุภาค แห่งแสงสว่าง) ตามประสบการณ์การค้นพบของพระพุทธศาสนา  มีลักษณะเป็น
กลุ่มพลังงานเชิงซ้อนที่เลื่อนไหลเป็นกระแส (Ossillate of Quantum)

พระพุทธศาสนามีการค้นพบที่พุทธศาสนิกชนวันนี้ไม่รู้มหาศาล
ทำให้รู้ว่าแต่ละสำนัก เป็นปราชญ์ในสำนักบอดคลำช้างแทบจะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
เราชาวพุทธหัวโบราณขอประณาม..
ผู้แตะต้องพระพุทธศาสนาด้วยความไม่รู้จริงและชอบเอาคำสอนอันสูงส่งของพระพุทธศาสนาไปรองรับความเชื่อผิดๆของตน 
ทั้งหลาย. ไว้ ณ.ที่นี้ ดังนี้.


Atthanij Pokkasap รายงานจากขอนแก่น
18:35 น. ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ อังคาร ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

...แค่ไฟประลัยกัลป์ ที่แปลว่า ไฟเผาโครงสร้างเวลาขนาดใหญ่  มันก็ไปกันไม่เป็นแล้ว......หน้าที่ ที่สมบูรณ์แบบของชาวพุทธโบราณ เป็นยังงี้...

๑.ปฏิบัติด้วยตนเอง

๒.ชักชวนให้คนอื่นมาปฏิบัติด้วย

๓.สรรเสริญธรรมที่ปฏิบัติและที่ยังปฏิบัติไปไม่ถึงด้วย (ที่มาของความเชื่อ  เข้าวัดต้องตีระฆัง)
ท่านจึงเรียกว่า ปฏิบัติครบหน้าที่ น่ะครับ.
                                                                                                   ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  

* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: