Loading...

Tuesday, January 3, 2017

34.Breaking Dharma PART 33

Breaking Dharma PART 33...!!!
....มารู้จัก กับ...
การฝัน หรือ สัมผัสเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า กันเถอะ

ณ ที่นี้ ขอเรียก จิตใต้สำนึก (Subconscious) และ จิตไร้สำนึก ซึ่งเป็นจิตที่ทำงานตอนกลางคืนหลังการหลับ ว่า

*จิตเหนือสำนึก (Supramental Mind)*


ตามประสบการณ์การค้นพบของพระพุทธศาสนานั้น   ธรรมชาติพื้นฐานสุดของจิต เป็นคลื่นแสงสว่าง เกิดขึ้นที่ โพรง (คูหาสยํ) ในหัวใจ...น่าจะหมายถึงโรงงานที่ป้อนประจุไฟฟ้าให้กับเซลล์เม็ดเลือดบริเวณลิ้นหัวใจ   ตอนที่คลื่นพลังงานนี้ยังไปผสมรวมกับ คลื่นพลังงานความถี่จากอายตนะประสาท ท่านเรียกว่า *ภวังคจิต*...
ในคนธรรมดาทั่วๆไป  หมายรวมถึง จิตที่ทำงานหลังหลับลึก


ในคัมภีร์มิลินทปัญหา  จึงได้เปรียบเทียบไว้ดังนี้...

จิต (คลื่นความถี่พลังงาน) = แสงสว่าง (ปภสสร)

ร่างกาย (ระบบอายตนสัมผัสประกอบกันขึ้นมา) = กระจก (อาทาโส)

รูปคลื่นความถี่ที่ผ่านระบบอายตนะสัมผัส = ภาพ (เคลื่อนไหว) ที่จะเกิดขึ้นในกระจก  และ..

การหลับ การปราศจากสติ = ความมืด


ฉะนั้น.. "อยาก" เห็นว่า มีสิ่งไร เหตุการณ์ใด มาสะท้อนปรากฏในกระจก ก็ต้องรู้วิธีกำจัดความมืดเสียก่อน 
นั่นคือ สติ จึง=การเห็น= ที่พระพุทธศาสนาเรียก เทคนิคตัวนี้ว่า กายานุปัสสนา และ กายคตาสติ!!!

มีขั้นตอนการฝึกขั้นต้นว่า...การประกอบการตื่นให้มาก...ชาคริยานุโยค (Jagriyanuyok) หมายถึง
ฝึกนอนในตรงเวลา ระหว่าง 2200 น. - 0200 น.


(เหตุผลของการนอนช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการรักษาระดับการทำงานของอวัยวะภายในบางส่วน เช่นตับ..ให้ทำงานสอดคล้องกับเวลาภายนอก   มนุษย์ทุกวันนี้ไม่รู้ความสัมพันธฺ์ของอวัยวะภายในกับเวลาของจักรวาล    จึงป่วยตายด้วยโรคสารพัดโรคที่ไม่รู้การรักษา    นอกจากสุ่มเดาไปทั่วด้วยหลักการอุปาทานที่เรียกว่า หลักการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของเวลา และปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาภายนอกกับการทำงานของอวัยวะภายในของมนุษย์ที่เป็นเวลาภายใน)


นี่คือพื้นฐาน เทคนิคการหยั่งรู้ ปรากฏการณ์ทิพยกาย(รูปแสงสว่างในแสงสว่าง)และการอ่านการไหลเลื่อนของลำดับเหตุการณ์ (ปรากฏการณ์เวลา) แห่งปรากฏการณ์การค้นพบของพระพุทธศาสนา...ที่จะพัฒนาไปสู่การเข้าใจถึงโครงสร้างของสนามเวลาที่รองรับสรรพปรากฎการณ์ทั้งมวลต่อไป


Atthanij Pokkasap  ถ่ายทอดประสบการณ์
0300 น.คืน ของวันอาทิตย์ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ (ใกล้รุ่งวันจันทร์ที่ ๒)
...ไม่ใช่อยากนั่ง มาธิ ปุ๊บ   ก็มานั่งขัดสมาธิหลับตาเอาเลย...
เทคนิคการฝึกจิต (สจิตฺตปริโยทปนํ) ของพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาของผู้มีปัญญาครับ...ไม่ง่าย...

...มีเคล็ดหลายตอน   ที่ต้องเป็นเพียง..มุขปาฐะ...ไม่อาจถ่ายทอดผ่าน ตัวหนังสือ
                                                                                            ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: