Loading...

Monday, January 2, 2017

27.Breaking Dharma PART 26


Breaking Dharma PART 26...!!!
...."เรา" รัก และ เคารพ เพื่อน...ทุกคน
แต่ ระหว่างเพื่อนกับ "ความจริง"..

เรา รัก และ เคารพ ความจริง ยิ่งกว่า..!!!


ขอชี้แจง ดังนี้ ตามนี้....

พวกอาชญากรทางภูมิปัญญา
เอาสันดานทรามในความเป็นอาชญากรของตนเอง มาพิพากษาผลงาน "นายขยะ"

บนพื้นที่ภูมิปัญญา เดียวกัน...
"นายขยะ" ได้ชี้ให้เห็น..ภูมิปัญญาตามเป็นจริง ของบรรพชน ภูมิปัญญาตามเป็นจริงทางสังคมของพระพุทธศาสนา 
ที่ถูก สันดานอาชญากรจากรุ่นสู่รุ่น ละเมิด เหยียบย่ำ ก้าวข้าม.. ถึงขั้นใช้อำนาจรัฐออกกฏหมายให้เป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย....ทั้งที่ขนบ ธรรมเนียมประเพณี ที่กฏหมายมันอ้างถึงอยู่แท้ๆ...

การนำส่วนของภูมิปัญญาที่ถูกละเมิดมาแสดงและถามหามารยาท ได้กลายเป็นว่า "นายขยะ"
อวดโอ่ ดูถูก และ สร้างศัตรู..

ยืนยัน..การก้าวมาสู่พิกัดความเป็นตัวตนของ "นายขยะ" ครับ..ว่า...

..ไม่เคยกลัว การแสดงออก และไม่กลัวการลุแก่อำนาจของพวกอาชญากรทางภูมิปัญญาพวกนี้ ครับ!!!

ไม่เคยกลัว การแสดง การลุแก่อำนาจของพวกอาชญากรทางภูมิปัญญา พวกนี้ครับ!!!

ไม่เคยกลัว การแสดง การลุแก่อำนาจของพวกอาชญากรทางภูมิปัญญา พวกนี้ครับ !!!

ศัตรู ที่มีปัญญาทราม ความคิดถ่อย เหยียบย่ำเนรคุณบรรพชน เนรคุณ 
บิดเบือนธรรมจากหลักฐานตามเป็นจริงของพระพุทธศาสนา...

..น่า กลัว ตรงไหน ไม่ทราบ...?????!

ฉะนั้น...ธรรม ตามความหมายของ "นายขยะ" จึงไม่ใช่ ธรรม ตามความหมายของพวกอาชญากรทางภูมิปัญญาด้วย
พวกท่านให้ไอ้ "นายขยะ" เป็นแค่ ไอ้ขี้อวดความรู้ ดูถูกคนอื่น ดูถูกทับถมความรู้คนอื่น
แต่..รู้ไว้ซะด้วย นายขยะ..ให้พวกท่านเป็นอาชญากรทางภูมิปัญญา ครับ...ทำไมความรู้สึกหนา
ไม่เข้าใจถึงจุดนี้กันบ้างเลย..วะ ?????!

เอกวรรณคดี หรือเอกภาษาไทย แน่จริง กลับไปอ่าน วรรณคดี เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน และรามเกียรติ์ กันได้เลย...พวกท่านรู้ห่าอะไรไม่ทราบ..ศัพท์เทคนิคภาษาไทยเป็นศัพท์ไสยศาสตร์ และ ศัพท์โหราศาตร์ทั้งนั้น...
ภาษาไทยวัดโพธิ..ก็อ่านไม่รู้เรื่อง ภาษาไทยในหลักศิลาจารึก ร่วม ๒๑๐ หลังก็ไม่เคยรู้เรื่อง....แล้วบอกว่าเป็นคนไทย...ทำไมหน้าด้านไร้ยางอายกันจังเลยครับ...
อุปโลกน์ความรู้ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทยถึงชั้นปริญญาโท ปริญญาเอก....จะลวงโลกกันไปถึงไหน ไม่ทราบ....


"นายขยะ"
Atthanij Pokkasap
10.10 น ศุกร์ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ป.ล. เคยสำเหนียกรู้กันมั่งมั้ย..เพราะการละเมิดธรรม "สัมมัปปธาน ๔" ..โดยเฉพาะข้อ ..
ไม่กำจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว (ปหารปธาน) กลับนำไปมั่วให้ ความเพียรเป็นเรื่อง อุตสาหะ...
สถาบันจึงคลอนแคลนเพราะการละเมิด...นั้นๆ....
วันเวลากับที่ตัวชั่วมาล้างผลาญประเทศมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการละเมิดนั้นๆ...
โง่ ขนาดต้องอธิบายแบบอนุบาลกันเลยขนาดนั้น...แล้วคุยนักหนางัยว่ารู้ธรรม ปฏิบัติธรรม....
อเน็จอนาถ จริง-จริง!!!
...วันเวลา ที่รองรับปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนาและราชอาณาจักรโบราณทั้งหลายตามตำนาน...เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง...อย่ามาพูด ที่นี้ และเดี๋ยวนี้...มันอุปาทานกันทั้งนั้น...พิสูจน์เวลา ท่านเรียกกิจสูงสุดในพระพุทธศาสนา...ล้ำเส้นกันเละเทะ...อาชญากรจึงเหิมเกริม....

...ราชาผู้เปิดกล่อง แพนโดรา....
                                                                                              ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
  

* Story & Photos by  Atthanij Pokkasap

No comments: