Loading...

Tuesday, February 16, 2016

๗๓.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
" Prana "

* Prana is often referred to as the "life force" or "life energy"

* Photo by Guru; Atthanij Pokkasap
.Atthanij Pokkasap :
การหายใจเข้าแล้วพุงกาง หายใจออกแล้วพุงแควบ....คือ "ปราณ" ยังไม่เต็มครับ เกิดจากการหายใจหยาบไม่ประณีต ต้องปรับความประณีตของการหายใจที่ยาวดีแล้วนั้นให้ละเอียดประณีต..และเบาๆช้าๆลงให้มากครับ"ปราณ" พลังชีวิต เกิดเต็มที่ได้เพราะ ช่องว่างที่เชื่อมระหว่างจิตกับกายเนื้อพัฒนาจาก นิคหิต..จุดไข่ปลา มาเป็นท่อประ...จาก ท่อประมาเป็นเส้น...(Sen)..ช่องว่างแห่งลม!!!เส้น(Sen) ในตำรานวดโบราณ เป็นท่อสูญญากาศที่ทำให้เกิดแรงดึงดูดจิตให้ซ้อนทับเป็นหนึ่งเดียวกับกายเนื้อ เหมือน...ปุ่มสูญญากาศในตีนตุ๊กแก หรือลูกปั๊มป์ที่เราแปะติดกระจกรถ...ครับการหายใจให้เบาและช้าลงเข้าสุด-ออกสุด จะทำให้ช่องว่างแห่งลมหรือเส้น(Sen)ก่อตัวปรากฏขึ้นชัดเจน พร้อมๆกับการปรากฏของ จักระทั้ง ๗ ตามลำดับความละเอียดประณีตของลมหายใจ+ลมหายใจออกครับใครคือ "ผู้เห็นเส้น(Sen)" และ"ผู้เห็น จักระ(Cakra)"
ตอบว่า "สติ" ผู้ควบคุมความละเอียดของลมหายใจเข้า ลมหายใจออกครับ...
ขอเปิดเผยความลับแห่งปฏิบัติการโยคะ...เพียงเท่านี้ก่อน...
ขอให้การปฏิบัติโดยมุ่งมั่นนำทุกท่านที่สนใจไปสู่การเป็นประจักษ์พยานแห่งคำสอนของศาสนาทั้งสอง(ปรัชญาฝ่ายโยคะและพุทธตันตระ) ตามเป็นจริงด้วยกันทุกท่านครับAtthanij Pokkasap     คนทุกวันนี้ขี้โรค และป่วยสารพัดหาสาเหตุไม่พบเพราะระบบความคิดแบบวิทยาศาสตร์ไปทำลายสำนึกทำให้จิตกับกายเนื้อไม่มีพันธนาการที่เสริมกันอย่างสมดุล...มันต้องป่วยกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสูญพันธุ์ครับPoppylove     ทำไมผมหายใจเข้าแล้วลมไปรวมอยู่ที่หน้าอกหล่ะครับAtthanij Pokkasap    อาตี๋..ลื้อเป็งไอ้ตื่นน่อ...หัยจายสั้งชิกเป๋ง..มังก็จุก ที่อกอะดี๊...Tan      ขอบพระคุณมากครับ คือจะลำดับแบบนี้ครับ พอเริ่มจับหายใจ ตอนเข้าท้องจะพอง ตอนออกจะแฟ่บ ไปสักสามรอบ จากนั้หายใจเข้าตัวจะพอง พอตอนออกเหมือน ลมทั้งตัวไปรวมกันที่จักร1 แล้วระบายผ่านมาทางสันหลัง พอหายใจไปสักพัก คราวนี้หายใจเข้า เหมือนท้องเป็นปล้องแล้วลมไปรวมที่จักรหนึ่งหมด ตอนออกเหมือนสันหลังจะยกขึ้นมาหน่อยหนึ่ง มีลมซ้อนกันอยู่ อันหนึ่งเป็นลมหายใจปกติเข้าออก จะหยาบ แต่จะมีอีกลมวิ่งขึ้นลงในสันหลังน่ะครับ ตอนนี้ลมจะสั้น พอไปสักพักจะเริ่มยาวใหม่น่ะครับ ตอนที่อาจารย์สอนให้ตอนหายใจออก เกร็งปลายนิ้วฝึกน่ะครับ ที่รู้สึกคือพลังจะผ่านสันหลังไหลระเรื่อยเป็นระลอกจนถึงปลายนิ้ว แล้วผมค่อยไปเกร็งปลายนิ้วตรงนั้นน่ะครับ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าน่ะครับ ที่ทำมาเนี่ย เลยต้องขอรบกวนอาจารย์อีกรอบครับAtthanij Pokkasap    เมื่อสัมผัสลมภายในได้ท่านให้แยกส่วนซ้าย(จันทระกลา>อิทานาภี)
ซีกขวาของร่างกายก็สูรยะกลา>ปิงคลานาภี   จัดระเบียบให้ปรากฏการณ์สองซีกส่วนร่างกายให้สมดุลตามภาพลายเส้นก่อน ครับ...สมดุลเมื่อไหร่   สุศุภญานาภีจะปรากฏพร้อมกับแสงสว่างของจักระ..โดยไม่ต้องกำหนดก็เห็นเองภายในครับ

++++++++++++++++


* ...If you are interested in more information about the history of the traditional Buddhism in Mes Aynak, Afghanistan, Thai Ancient Massage and Real Muay Thai & Karate and Modern Science...
Because he researched and found that the civilization of Buddha Tantra linked associated with Siam folk traditions of Muay Thai & Karate and Modern Science...


Please contact : Guru; Atthanij Pokkasap 

https://www.facebook.com/atthanij.pokkasap 


Tel : 08-0742-5957  /  668-0742-5957
           ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
Monday, February 1, 2016

๗๒.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
Atthanij Pokkasap :


คิง เมนันเดอร์ (พระเจ้ามิลินทะ พ.ศ.๓๙๒) ตรัสปุจฉาว่า
" เวลากำเนิดจากอะไร มีอะไรเป็นมูล?"ท่านพระนาคเสนเถระเจ้าวิสัชชนากษัตริย์กรีกนักปราชญ์ว่า
"ปฏิจจสมุปปาท เป็นมูลแห่งเวลา   เวลากำเนิดจากปฏิจจสมุปปาท  ขอถวายพระพร มหาบพิตร!!!"    
อ่านบันทึกโบราณแล้ว เราที่ว่ามีปัญญากันวันนี้จะรู้เรื่องและเข้าใจกันมั้ย?  


จาก อัทธานปัญหา ตติยวรรค มิลินทปัญหาฉบับพิสดาร

…สุริยคติ และจันทรคติ คือเวลาภายนอก ที่รู้กันทั่วไป      สูรยะกลา จันทระกลา คือเวลาภายใน รู้จักกันสักกี่คน?      ปฎิจจสมุปปาทเป็นโครงสร้างลำดับเหตุการณ์ของสูรยะกลาและจันทระกลา     เราจะเห็นการแบ่งห่วงทั้ง ๑๒ ห่วงของปฏิจจสมุปปาทเป็นเวลาแบบเวลาในอะตอม (ขนาดเล็ก-เร็วมาก...ปริตตารัมมณา)   อยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่ท่านพุทธทาสวิจารณ์ว่า   ท่านพุทธโฆษาจารย์แบ่งแบบข้ามภพข้ามชาติ  ทั้งนี้เพราะท่านพุทธทาสไม่รู้จักเวลาขนาดเล็กนั่นเอง    ต่อมามีนักปราชญ์นิรนามขอโอกาสทักท้วง     ผล...ท่านพุทธทาสตรอมใจมรณะภาพภายในสองปี     ชาวพุทธควรรู้ความลับนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย…ถ้าไม่รู้เรื่องเวลา อตีตังสญาณ, อนาคตังสญาณ และปัจจุปันนังสญาณจะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็น ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ-จุตูปปาตญาณ-อาสวักขยญาณ ได้อย่างไร  
นี่คือ ปริศนาที่ชาวพุทธผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้เพื่อพัฒนาความเป็นชาวพุทธของตนเอง....จักรวาลที่เป็นไตรภูมิเป็นจักรวาลที่แบ่งด้วยขนาดของเวลา   ก้าวหน้าทันสมัยกว่าวิทยาศาสตร์ใดๆในโลก   พระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้เรืองเวลา  ฉลาดในเรื่องเวลา  คือกาลทั้งสาม ทันสมัยที่สุดในโลก   อกาลิโก คือตรงนี้ครับ…วัยเด็กตอนพระราชบิดาทำพิธีแรกนาขวัญ    สิทธัตถราชกุมารที่ประทับใต้ต้นหว้าได้ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นล็อคเวลาต้นหว้าเอาไว้    ขณะเมื่อล่วงเวลาเย็นเงาหว้าต้นอื่นๆยืดยาวหมดแล้วยังแต่เงาที่พระองค์ประทับอยู่    แสดงถึงปฐมฌานล็อคค่าเวลาได้     ความประทับใจในวัยเด็กตรงนี้นำไปสู่การปฏิบัติสมาธิที่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ    นี่คือหลักฐานสำคัญที่ไม่เคยมีใครหยิบยกนำมาทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามยุคตามสมัย...
…ผม.. ยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่จะแสดง (โดยไม่ต้องรอ...ลมมันเย็นนน....)ครับ
หมายเหตุ ท่านพุทธทาสวิจารณ์ท่านพุทธโฆษาจารย์ไว้มาก  ทั้งที่อ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรคของท่านพุทธโฆษาจารย์ไม่จบ..


++++++++++++++++                                                                                               
* Original Manuscript and Photos by Guru; Atthanij Pokkasap                                                    
* ...If you are interested in more information about the history of the traditional Buddhism in Mes Aynak, Afghanistan, Thai Ancient Massage and Real Muay Thai & Karate and Modern Science...
Because he researched and found that the civilization of Buddha Tantra linked associated with Siam folk traditions of Muay Thai & Karate and Modern Science...Please contact : Guru; Atthanij Pokkasap


https://www.facebook.com/atthanij.pokkasap 


Tel : 08-0742-5957  /  668-0742-5957                                                                                         ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๗๑.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
Atthanij Pokkasap  :
คือ มหาภูต ๔ เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของก้อน ควอนตัม "นามรูป"
แล้ว "นามรูป" ก็เป็นกลุ่ม ควอนตัมก้อน ๑ ใน ๑๒ ก้อน(ปฏิจจสมุปปาท มี ๑๒ ลำดับเหตุการณ์ โบราณเรียกเป็น ๑๒ วงห่วง)


และทั้ง ๑๒ ก้อนควอนตัม หรือห่วงทั้ง ๑๒ วง ก็คือ ๑ ปรากฏการณ์ดวงจิต(ทุกขสมุทัย)


แต่ละลำดับเหตุการณ์ หรือ ๑ ก้อนควอนตัมเกิด-ดับ เร็วมาก ดังที่ท่านจำแนกเป็น ก้อนเวลา อดีต อนาคต ปัจจุบัน เรียกว่า "ภวจักร"


ที่ไม่มีผู้รู้ท่านใดในโลกกล้านำไปประกอบการอธิบาย "ปฏิจจสมุปปาท" ตามความเข้าใจ ของตนเลย ทั้งยังพากันพร้อมใจ ตัดออกอย่างหน้าตาเฉย (หน้า ไม่ อาย ฮา!)


เปรียบเทียบกับการค้นพบพบในห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิคส์ ตอนเกิดธาตุใหม่ด้วย พลังงานนิวเคลียร์สังเคราะห์ธาตุ(Nucleo-Synthesis)   เวลาที่พระพุทธศาสนากำหนดเป็นภวจักรจาก กระบวนการปฏิจจสมุปปาท  ก็คือเวลาที่เกิดจากการลำดับเหตุการณ์การเกิดของอนุภาคที่รวมตัวกันเป็นธาตุใหม่(ไม่เสถียร) เป็นเวลา ระดับปรมาณู(ปริตตารัมมณา)ที่มีขนาดสั้นมาก เป็น ๑/๑๐ ล้านของวินาที เป็นอย่างน้อย ครับ...!!!


เมื่อเข้าใจตามนี้  ก็จะเข้าใจว่าเหตุอันใด  ท่านพระนาคเสนจึงวิสัชชนาถวายพระเจ้ามิลินท์ไปว่า เวลา เกิดจากปฏิจจสมุปปาท ใน อัทธานปัญหา มิลินทปัญหา


ปฏิจจสมุปปาท(ทุกขสมุทัย)...จึงไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกท่านแสดงภูมิรู้กันออกมาคร้าบบบ...


ก็หมายความว่า ให้ถือกายเป็นตัวตน .ก้เหมือน ฟิสิคส์ กำหนดว่า อนุภาค เป็นวัตถุ ก้อนเล้กๆ น่ะละ่ครับ
แต่ในความเป็นเอกภาพของเหตุการณ์หนึ่งๆ   อนุภาคก็เป็นเพียงองค์ประกอบเล้กๆของเหตุการณ์ที่หาตัวตนไม่พบ  แต่...มีการเคลื่อนไหวอยู่ ครับ.!!!นี่คือ การค้นพบ ที่ก้าวหน้าเป้น อกาลิโก ที่ท่านบอกเอาไว้ในบทสวด ธรรมคุณ...ไง เข้าใจกันให้ถุก
ต้องตามนี้ได้ มั้ย....
พระพุทธศาสนา ไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกมึงเข้าใจเอาเองเว่ยยย....


ภวจักร ว่าด้วย ปริมาณเวลา ระดับ ปรมาณู
ใน ปฏิจจสมุปปาท
(ขยายความ อัทธานปัญหาในคัมภีร์มิลินทปัญหา)


คัมภีร์สุริยยาตร์ว่าด้วยการคำนวณเวลา
จากท้องฟ้า ในไตรภูมิ
เป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องประกาศได้แล้วว่า..
ความรู้ที่แท้จริงจากประสบการณ์การค้นพบ
ของพระพุทธ ศาสนา คือ อะไร...
หยุดแสดงความรู้แบบไม่รู้จริงกันเสียทีเถิดครับ...


+++++++++++++++    
                                                                                      


* Original Manuscript and Photos by Guru; Atthanij Pokkasap
                                                  
from his book  “ Mythology Of Classic Muay-Thai ”

Thank you for Photo  :  Google.com++++++


* ...ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมที่แท้จริง...
และเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับประวัติศาสตร์แห่งความเป็นชาติไทย-สยาม...

ผ่านการเรียนรู้ศิลปะมวยไทย/จิตกรรมไทย/นาฏศิลป์ไทยอันแฝงความลึกลับสูงส่งซับซ้อนและงดงามสอดคล้องกับความรู้แห่งการค้นพบแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ใจ...

อันจะเป็นไปเพื่อการเพิ่มพูนแห่งศรัทธาและความเพียรในพระศาสนานี้และตระหนักในอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนแห่งความเป็นชนชาติอันยิ่งใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมโลกอันใหญ่ยิ่ง....


โปรดติดต่อ :  อ.อัตถนิช โภคทรัพย์

https://www.facebook.com/atthanij.pokkasap


โทร : 08-0742-5957 /  668-0742-5957++++++


* ...If you are interested in more information about the history of the traditional Buddhism in Mes Aynak, Afghanistan, Thai Ancient Massage and Real Muay Thai & Karate and Modern Science...
Because he researched and found that the civilization of Buddha Tantra linked associated with Siam folk traditions of Muay Thai & Karate and Modern Science...


Please contact : https://www.facebook.com/atthanij.pokkasap


Tel : 08-0742-5957  /   668-0742-5957
                                                                                        ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐