Loading...

Tuesday, January 22, 2013

๙.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.

*** Atthanij Pokkasap   Om Mani Padme Hum ... โอม มณี ปัทเม ฮุม    ขอแสงสว่างอันล้ำค่าดั่งดวงมณี   จงบังเกิดมีขึ้นในดวงใจ    สำหรับ..คนรักดอกบัว ครับ


Ajarn   ขอบคุณค่ะ พยายามอยู่ค่ะ เพิ่งทราบว่าอาจารย์ก็มีมนต์บทนี้เหมือนกัน เล่าที่มาหน่อยซีคะ


Atthanij Pokkasap   ลามะน้อยแห่งฮินดูกูษ หนีมาเกิดที่สุวรรณภูมิน่ะครับ     เป็นบทบริกรรมตอนประกอบการตื่นให้มาก(ชาคริยานุโยค) ก่อนจะไปสู่โยนิโสมนสิการ(แยกอารมณ์กรรมฐาน) ช่วงกำลังจะได้สมาธิครับ ทิเบตรับไปจากศรีโพธิ(ศรีวิชัย)สมัยท่านอตีศะ(พศ ๑๕๐๐ เศษ)นะครับ


Atthanij Pokkasap   ท่านอตีศะเป็นปฐมาจารย์ลามะหมวกสีเทามีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศ(วิชา Lungompa) คือที่ไสยศาสตร์ไทยเรียกว่า "ชาตรี"   ลามะหมวกสีเทาเป็นฝ่ายกำลังรบทำให้ลามะหมวกสีเหลืองมีอำนาจเหนือลามะหมวกสีแดงของท่านคุรุปัทมสมภพครับ


Atthanij Pokkasap   เมื่อสังคายนาพระวินัยจนเป็นที่กลมกลืนกันหมดแล้ว ก็แยกเป็นปริยัติกับปริเวธคือฝ่ายเรียนตำรากับฝ่ายมุ่งปฏิบัติ ไม่ได้ผูกขาดนิกายอย่างของไทย หลายคัมภีร์ที่สูญหายไปจากศรีวิชัยจึงยังมีหลักฐานอยู่เต็มที่ทิเบต แม้แต่เอกภาพพระศิวะกับไภษัชคุรุที่อโรคยาศาล สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ บทสวดคู่ทิเบตก็ยังมีคัมภีร์อยู่เลย


Atthanij Pokkasap   อ้อ..ชื่อของมนตร์บทนี้ คือ "มณีมนตรา" และ "มหาสรรพราเชนทรมนตรา" ครับ


Ajarn   ขอบคุณค่ะ ไปได้บทนี้มาตอนไปเรียนเรื่องจักระค่ะ


Ajarn    แต่ไม่ทราบที่มาที่ไป


Atthanij Pokkasap   โอ๋ยโย้...เรียนเรื่องจักระ? แล้วเขาถ่ายทอดช่องว่างแห่งปราณ(ที่นวดแผนไทยเรียก "เส้น")ให้เป่าล่ะ? เพราะการเคลื่อนของจักระอาศัยช่องแห่งปราณขับเคลื่อน?


Atthanij Pokkasap   วัยแค่เนี้ย.. เรียนเรื่องปรัชญาฝ่ายโยคะแล้ว ได้ไม่ครบสูตรอันตรายทางปัญญานะครับ


Atthanij Pokkasap   การเคลื่อนของจักระอาศัยช่องว่างแห่งปราณ ปราณอาศัยสติ สติอาศัยความรู้สึก การเคลื่อนของจักระบอกถึงคุณภาพสมาธิ ที่เกิดจากความเป็นเอกภาพระหว่างกายเนื้อกับจิตระดับต่างๆ กายเนื้อเหมือนลูกกุญแจ จิตเหมือนแม่กุญแจ ระหัสฟันหยักของลูกกุญแจคือพิกัดเชื่อมต่อช่องว่างแห่งปราณ โดยเฉพาะสูรยะกลา และจันทระกลา...


Atthanij Pokkasap   ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนเลยใช่มั้ยล่าา...?
************************************************************


***  http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K12402860/K12402860.html ...อาจารย์เคยเข้าไปอ่านกระทู้ในพันทิพมั้ยครับ...ผมเห็นเขาออกความเห็นกันจนงงๆกับเรื่องความดีความเลว...ข้างบนก็เป็นกระทู้ที่เขาตั้งขึ้นมาครับ...อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ...Atthanij Pokkasap  ไม่เข้าไปดูครับ พวกนั้นทั้งหมดไม่มีความรู้พื้นฐานที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ากับจริยธรรม ป่วยการรับรู้รับฟังครับ

Nnag    ครับ...ผมเห็นเขาชอบยกเอาคำนักปราชญ์โบราณอะไรต่างๆมาตีความแล้วก็บอกว่าความชั่วความดีไม่มีอะไรไปโน่น...


Atthanij Pokkasap  ในวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า(นิวเคลียร์ฟิสิคส์)ความชั่ว ความดีเป็นพลังงานอยู่ในกลุ่มของพลังงานนิวเคลียร์ที่ประกอบเป็ยระบบสุริยจักรวาลครับ พวกในกะลาครอบจะไปรู้เรื่องอะไร


Nnag    ครับ...


Atthanij Pokkasap  พระพุทธศาสนานำมาพัฒนาเป็นจารีตประเพณีที่สวยและสง่างามหลายเทศกาล มีโอกาสจะสาธยายให้ฟังครับ


Nnag   ขอบคุณครับ...


Atthanij Pokkasap  โดยเฉพาะ ทาน(บุญพระเวส) ทบทวน...อนุภาคสองตัววิ่งด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงปะทะกันเป็นเป็นอนุภาคตัวใหม่ อนุภาคตัวใหม่แต่ละตัวต่างพากันไปช่วยสร้างอนุภาคตัวใหม่ตัวอื่นเพื่อให้อนุภาคตัวใหม่ตัวอื่นนั้นๆมีกำลังมาช่วยสร้างตัวมัน...นี่ล่ะครับพลังงานนิวเคลียร์ที่พระพุทธศาสนานำมาประยุกต์เป็นจารีตประเพณีในสังคม


Nnag    แล้วพวกธาตุดินน้ำไฟลม...ผมเคยอ่านว่า...เห็นมีคนวิเคราห์ว่าก็คือแรงทั้ง 4 ที่นักฟิสิกส์ทุกวันนี้กำลังพยายามรวมแรงทั้งหมดให้เป็นทฤษฎีเดียว...อาจารย์มีความเห็นยังไงครับ...จริงหรือเปล่า...ผมเคยอ่านคัมภีร์อภิธรรมของโชติกะที่เขาแปลกันมา...ศัพท์แสงเยอะจำยาก...ผมจินตนาการไม่ออกเลยครับ...เห็นเขาไปนั่งท่องเรียนกันเป็นรุ่นๆ...แต่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับ....


Atthanij Pokkasap ไม่ต้องวิเคราะห์ครับ เป็นความหมายตามศัพท์ ไปแตกที่ ดินภายนอก-ดินภายใน น้ำภายนอก-น้ำภายในฯลฯ คุมภายในได้ก็คุมภายนอกได้ เพราะปรากฏการณ์ธรรมชาติใช้ทฤษฎีเดียว


Atthanij Pokkasap หมายถึงเข้าใจปรากฏการณ์ของจิตในภายใน ก็เข้าใจ(ปฏิสัมภิทา ๔)ก็เข้าใจปรากฏการณ์ภายนอกทั้งหมด
Nnag    ครับ...คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะแค่มานั่งวิเคราะห์คิดเอาเอง...ต้องลงสู่ภาคปฏิบัติการโยคะ...


Atthanij Pokkasap  ครับ..พระพุทธศาสนาค้นพบและจัดระบบปฏิบัติการไว้ครบหมดแล้ว


Atthanij Pokkasap  เริ่มจาก ความดี-ความชั่ว บุญ-บาป สุข-ทุกข์ กุศล-อกุศล ตามลำดับ ความดี-บุญ-สุข-กุศล คือกลุ่มที่ต้องมีพื้นฐานทางจริยธรรมตามกฎอนุรักษกรรมแห่งพลังงาน พวกนี้มีขอบเขต(วัดค่าได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) ส่วนกลุ่มตรงข้ามวัดค่าไม่ได้(คือ ไม่เป็นวิทยาศาสตร์)


Atthanij Pokkasap   คาร์ล มาร์กซ์ ใช้ชีวิตอย่างทุนนิยมฟาสซิส เพื่อสร้างความขัดแย้งภายในตัวเองขณะค้นคว้าพิสูจน์สังคมคอมมิวนิสต์ กระทั่งค้นพบว่าคอมมิวนิสต์เป็นสังคมแบบวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้จริยธรรมเป็นโครงสร้างสำคัญ คอมมิวนิสต์แกลบเมืองไทยไม่รู้เรื่องอย่างนี้หรอกครับ       แต่แล้ว คาร์ล มาร์กซ์ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงค่าจริยธรรมเข้ากับสูตรทางคณิตศาสตร์(แคลคูลัส)ได้ จะเห็นได้ว่าแคลคูลัสเมื่อเข้าไปประกอบวิชาการสายไหนก็ตาม จริยธรรมไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในวิทยาการนั้นๆได้เลย วิทยาการสายนั้นอ้างความเป็นวิทยาศาสตร์จึงไม่มีทฤษฎีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เข้าไปประยุกต์ร่วมอยู่จริง โลกจึงทะยอยฉิบหายอยู่ตราบวันนี้ครับ


Nnag    ลึกซึ้งแบบที่ผมไม่เคยได้อ่านที่ไหนเลย...หลายอย่างเกินปัญญาจริงๆๆ...


Atthanij Pokkasap  ระบบการคิดแบบพระพุทธศาสนาครับ ทำให้ผมต้องออกนอกกรอบ จากที่มีการวางรากฐานตั้งแต่สมัย ร.๔ ซึ่งผมไม่เชื่อเลยแล้วผมก็ค้นหาหลักฐานความไม่เชื่อนั้นๆ...

*****************************************************


*** Atthanij Pokkasap   Om Mani Padme Hum ... Om Mani problems in the Greater Houston's light like precious Dwgmni. I have created a superhero. For me .. I love lilies.


Ajarn   I tried it. I just know that this is a common mantra. The source told me that.


Atthanij Pokkasap   of Hindu guru Lama less human. Born in Bangkok escape it. When the wake is a very Brikrrm (Chacriyanuoic) before to validity (the emotional meditation) will concentrate on the game. Get away from Tibetan Bodhi Sri (Sri Vijaya), the people of Kansas Sa (Event 1500 bits) it.


Atthanij Pokkasap   you to hit Sa is the Orlando Ecclesiastes Lama gray hat effect fruitlessly Aviation (Department Lungompa) is the superstition Thailand called "warrior" Lama gray hat is the force that Lama hat yellow dominating. Red Hat Lama's birthday on Pattamavichaiporn Ed.


Atthanij Pokkasap   sort on the Vinaya as a unity then. The West Bank is divided into Pariyat to split the class textbook on the practice range. Church is not the monopoly of Thailand. Several of the Bible The Lost Srivijaya still have plenty of evidence in Tibet. Even a oneness with Shiva Apษachcuru the disease of drug court. The reign of King Jayavarman 7 with Tibetan prayer book, it also has it.


Atthanij Pokkasap  .. I spell the name of this is "Mani mantra" and "I mobilized Rajendra playoff mantra" it.


Ajarn   I have this now to learn about chakras here.


Ajarn   but do not know where to go.


Atthanij Pokkasap   Oh yo ... learn about chakras? He conveying gap of breath (called the Massage Thailand. "The Line") to blow it? It relies on the flow of chakra in respiration-driven?


Atthanij Pokkasap   aged just wrong .. Learn about the philosophy and yoga. The danger is not one of my wisdom.


Atthanij Pokkasap   chakra flow of the living spaces of Pran Pran consciousness the senses. The move indicates the quality of chakra meditation. Born of the union between the physical and spiritual levels. Like physical keys. I like the lock. Serrated teeth of the key, the code is connected to the space coordinates of respiration. Sor especially love glass. Between glass and Chan ...


Atthanij Pokkasap   never hear from nowhere, Lee R. Raymond, right ...?

*** http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K12402860/K12402860.html.  I've read a thousand ... I am excited ... until I saw the comments I was good with the bad ... the post that he was set up on ... I see how it is ...Atthanij Pokkasap   not go into it. They all have a basic knowledge of the link between science and ethics. I get sick of hearing.


Nnag  ... I like to see him get a word in ancient scholars interpreted it to say that there's a good ...


Atthanij Pokkasap   the Advancement of Science (Nuclear physics Stokes) evil. The well is in the power of nuclear energy into the solar system on. They know what goes on bowler cap.


Nnag   I ...


Atthanij Pokkasap   Buddhism to develop a beautiful and elegant, many traditional festivals. I had the opportunity to listen to the recital.


Nnag   Thank you...


Atthanij Pokkasap   a charity (charity the West) ... Review of two particles collide at a speed almost as light as a new particle. Each of the new particles are brought together to help create a new particle, the other particle, so that the new body has the power to help create it ... This thing that nuclear power is applied Buddhist tradition in society.


Nnag    earth, water, fire and the wind ... I've read that ... I see that it is the analysis of the four physicists today are trying to combine it all into one ... I have a theory. I actually saw it ... it ... I've read the Bible doctrine of apparent he was not the same ... I remember the difficult jargon ... I can not imagine it ... I see him. I was surfing the other ... but I can not get into it ....


Atthanij Pokkasap   not need to analyze it. The meaning of the term to which the outside - the interior. External water - water etc.. Internal control to external control. Because the theory of natural phenomena.


Atthanij Pokkasap   to understand the phenomenon of consciousness within. I understand (Pฏisampita. 4) I understand all external phenomena.


Nnag    is not ... it's not about to just sit down to analyze must assume ... practices yoga ...


Atthanij Pokkasap   .. I discovered Buddhism and the operating system are completely exhausted.


Atthanij Pokkasap   from the good - and bad deeds - sinful life - suffering Charity - The good and evil - I - I - charity. The group must have a basic moral laws of energy conservation action. These are the limits (measured with the scientific process), the group is not the opposite (ie. Not a science).


Atthanij Pokkasap   Karl Marx a fascist capitalist life. To create conflict within themselves as research proves communist society. Even discover that communism is a social science, which requires a significant structural ethics. Communist husk in Thailand is known about this very thing, but then Karl Marx was not linked with ethics, values, formulas, mathematics (calculus) have It can be seen that when the calculus is a technical matter. Ethics is the science involved in that at all. Science is that science has no theory on the basis of the application of the physical sciences. So as long as the third anniversary of the downfall today.


Nnag   depth that I had not read much beyond the wit nowhere ... really ...Atthanij Pokkasap  systems thinking my principles. I must be out of the frame. Since the foundation of the modern R 4, which I do not believe I did not find any evidence that the ...Thursday, January 3, 2013

๘.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.


*** หากไม่มีความรู้เรื่องเส้น(SEN)ในกายวิภาคแผนโบราณก็ยากที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับจิตระดับต่างๆครับ  ตอนนี้อย่างง่ายที่สุดให้ความรู้สึกคล้อยไปตามคลื่นความถี่ในคลิปเพื่อจะได้จดจำให้ขึ้นใจว่าจิตระดับต่างๆมีคลื่นความถี่(เป็นคลื่นจากสมอง)เป็นอย่างไรครับ
*** Atthanij Pokkasap  การพิสูจน์ปรากฏการณ์ของจิตที่กำลังพัฒนาไปสู่ *ชีวิตหลังความตาย* จะต้องฝึกลมหายใจเข้า-ออกที่ทำให้หัวใจทำงานสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟ้าของสมองระดับนี้ จะเกิดสติที่นำไปสู่การระลึกชาติตามหลักคัมภีร์ภวชาติในวิชาโหราศาสตร์ไทย คือ อย่างน้อย ๓ ชาติล่าสุดครับ

4hz Delta + Isochronic Pulses
www.youtube.com
A 4hz delta Binaural Beat enhanced with Isochronic Pulses. I've found that pairing the two seems to offer a more intense meditation. Please enjoy~Atthanij Pokkasap  ที่ต้องฝึกสติ เพราะต้องการเห็นความตาย ถ้าไม่ฝึกก็คือตาย คนละเรื่องกับการเห็นความตาย...


Sound Healing - Meditation Music {Delta Waves}
www.youtube.comSound Healing - Meditation Music {Delta Waves}....http://www.brainsync.com/shop/sound-healing.html .....


Atthanij Pokkasap  ขอแก้ไขครับ เดลต้าเป็นระดับจิตใต้สำนึกขั้น โคม่า ก่อนจะพัฒนาไปเป็นชีวิตหลังความตายครับ                    

*** ก่อนที่ท่านโยคีจะเริ่มบำเพ็ญโยคะ   ท่านควรรู้ ควรเข้าใจอย่างตระหนักแน่นเสียก่อนว่า    โยคะนั้นจะสามารถนำท่านไปสู่วัตถุประสงค์ของท่านได้หรือไม่  การที่จะหยั่งรู้เช่นนั้นได้ ก็โดยอาศัยตำรับตำราและครูบาอาจารย์ หรือท่านผู้รู้...เมื่อความรู้ดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว     ก็เป็นอันว่าจะไม่มีช่องทางใดที่จะชักจูงให้เกิดความลังเลได้... ความรู้นั้นเองที่จะทำให้จิตของท่านโยคี ตั้งมั่นอยู่ในจุดเประสงค์อย่างแน่นแฟ้น... ความมั่นคงสงบจิตอยู่ในกิจการ หรือวัตถุประสงค์ที่ตำรับตำรา คัมภีร์ และครูบาอาจารย์ หรือผู้รู้ช่วยให้เกิดการตัดความสงสัยนั้น......ท่านเรึยกว่า *ศรัทธา*     ...ผลสำคัญยิ่งที่สืบเนื่องมาแต่ศรัทธา ก็คือ ความบากบั่นมุ่งมั่น-วิริยะ.......ฯลฯ

จาก คำอธิบาย สูตรที่ ๒๐ ศฺรทธา-วีรฺย-สฺมฤติ-สมาธิ ปฺรชฺญาปรูกวอิตเรษาม ...ปฐมบาทว่าด้วยสมาธิ *ปรัชญาฝ่ายโยคะ*
โดย สวามี สัตยานันทะ
Atthanij Pokkasap  มหาฤๅษีปตัญชลี ผู้รวบรวมรากฐานภาษาสันสกฤตทำให้วรรณคดีสันสกฤตรุ่งเรืองอยู่ในลุ่มแม่น้ำสินธุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒ เป็นต้นมา และเป็นผู้รจนา ปรัชญาฝ่ายโยคะต้นนิกายโยคะที่โลกรู้จักทั่วในวันนี้ด้วย


Atthanij Pokkasap  การหายใจเร่งเร็วขึ้นเพียงใด ความสงบของจิตก็ย่อมลดน้อยลงเพียงนั้น และการหายใจสงบลงและละเอียดขึ้นเพียงใด ความสงบของจิตก็ย่อมเพิ่มทวีคูณขึ้นเพียงนั้น
จากคำอธิบาย สูตรที่ ๓๑ ปฐมบาทกล่าวด้วยสมาธิ ปรัชญาฝ่ายโคะ ของท่านมหาฤๅษี ปตัญชลี ภาคภาษาไทยโดย สวามี สัตยานันทะ    
*********************************************************


*** Without knowledge of the line (SEN) in the traditional form, it's hard to understand the relationship between physical and mental level it. Now it's easy to sense the spectrum to move the clip to keep it in mind that it has different levels of frequency (the frequency of the brain) to register.
*** Atthanij Pokkasap  proof of psychic phenomena was developed to * Life After Death * have to practice breathing - out of the heart's electrical brain waves associated with the class. Be conscious that led to national recognition by the National Security biblical subjects Astrological Thailand is at least 3 on the last.

4hz Delta + Isochronic Pulses.
www.youtube.com.
A 4hz delta Binaural Beat enhanced with Isochronic Pulses. I've found that pairing the two seems to offer a more intense meditation. Please enjoy ~.


Atthanij Pokkasap  to a destination. I want to see the dead. If training is not dead. Constituents to see death ...

Sound Healing - Meditation Music {Delta Waves}.
www.youtube.comSound Healing - Meditation Music {Delta Waves} .... http://www.brainsync.com/shop/sound-healing.html .....


Atthanij Pokkasap  amendment on a subconscious level, the delta coma before it developed into a life after death.
*** Before you begin to practice yoga yogi should understand that you should be aware that tight before. Yoga that will take you to your purpose or not. To foresee that. Through the textbook and teacher. Or you know ... when such knowledge is formed completely. That it shall not be in any way possible to convince a reluctant ... Knowledge that will make your mind Yogi. Set it in a tight spot as PURPOSE ... Mental peace, stability in operation. Or the objective Scriptural texts and teachers. Or to contribute to the suspicion that the longtime ...... I * believe * ... the more important due to the faith, but is committed endeavor - persistence ...... . etc..

Since the formulation of the 20th Great Thar Allah - Allah allowed beaching - Th canals at Cincinnati - concentration. Allah Allah Ya Approach the new year on the Red Room Challenge Room. First bath ... with focus. * Department of Philosophy * Yoga.
By Anand Swami Satya pan.Atthanij Pokkasap  Maha Rishi Darling Ashley j. The foundation compiled the Sanskrit Sanskrit literature flourished in the Indus River Valley from the second century onwards, and the evangelists. The early church, yoga philosophy, yoga is known around the world today as well.


Atthanij Pokkasap  breathing accelerate any faster. Peace of mind, it would only diminish it. Breath and calm down and just any profile. Peace of mind, it would add up to double that.
Recipe of the 31 U.S. states with a primary focus. Koyuki philosophy department. General Lee at the Maha Rishi Darling English Thailand by Swami Satya Anand pan.