Loading...

Monday, October 29, 2012

๐.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
*** ถ่ายทอดจาก สนง.ศาล รธน.วันนี้ ๕ กค. ชื่นชมสุดๆอีกท่านครับ ศจ.สุรพล นิติไกรภพ กล่าวถึงความไม่มีขั้นตอนของ นักกฏหมาย-มือปืนรับจ้างของไอ้ชั่ว ที่รำเต้ยเป็นอยู่ท่าเดียว จะตกเวทีมิตกแหล่อยู่แล้ว ก็น่าเห็นใจ นะ เห็นแก่เงิน สติปัญญาเลยไม่ค่อยมี แค่ความอยากบริสุทธิ์ของไอ้ชั่วคนเดียว นักกฎหมายต้องปั่นป่วนไปทั้งประเทศ


Atthanij Pokkasap       สาระหนึ่งในคำอธิบายของท่านคือ *ผู้แทนประชาชน กำลังล้มล้างอำนาจอธิปไตยของประชาชน* ฟังแล้วคิด...เห็นชัดเลยว่า เหี้ย...ยังมีความสง่างามกว่า นกม.ฟาก รบ.ชุดนี้อย่างเทียบกันไม่ได้ นกม.นี้เหมาะสำหรับคำว่า เนรคุณ จริง-จริง.Atthanij Pokkasap       เป็นประเพณีโบราณนักปราชญ์ออกมาพูด=คำพิพากษาของตุลาการ รู้ไว้เสียด้วย อ้างประเพณดีนักแต่ไม่รู้ประวัิติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์เลยแม้แต่น้อย....Atthanij Pokkasap       พูดภาษาตลาดก็คือ ส.ส.มันต้องการ ฟอกอำนาจ ให้มีอำนาจเหนือตุลาการอย่างเด็ดขาดและเบ็ดเสร็จในสภา ครับ

*** แม้มีความรู้ดั่ง       สัพพัญญู

ผิบ่มีคนชู                   ห่อนขึ้น
หัวแหวนค่าเมืองตรู    ตราโลก
ทองบ่รองรับพื้น         ห่อนแก้วมีสีฯ

โคลงโลกนิติ บทที่ ๘๙ ของของ กรมสมเด็จพระเดชาดิศรจารึกศาลาทิศตะวันตก วัดโพธิ เชตุพนฯ กรุงเทพฯ .


Atthanij Pokkasap       ตกงาน...อีกแล้ว สำหรับคนที่ไม่เอาเงินไปซื้อ ใบ ป......ประเทศนี้.. ปล่อยให้ พวกที่เรียนมาด้วยหน่วยกิตราคาถูกๆ มาอวดภูมิความรู้บริหารจัดการประเทศมากและนานเกินไปแล้ว ... Atthanij Pokkasap       ความเพียรในพระพุทธศาสนามี ๔ เรียกว่า สัมมัปปธาน ๔ คือ 

๑. ความชั่วที่ยังไม่เกิด...อย่าให้เกิด 
๒. ความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว..ต้องกำจัด 
๓. ความดีที่ยังไม่เกิด...ต้องทำให้เกิด 
๔.ความดีที่เกิดขึ้นแล้ว..ต้องรักษาและทำให้เจริญยิ่งๆขึ้น ฉะนั้น...ประเทศนี้ คนที่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแล้วปล่อยให้คนชั่วมีกำลังกล้าแข็ง คือคนที่ทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนา...


Atthanij Pokkasap       อุปสรรคที่แท้จริงของสังคมไทย...ไม่ใช่คนชั่วลอยนวลและกล้าแข็ง แต่เลวทรามที่คนมีหน้าที่มีอำนาจปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแล้วมีกำลังกล้าแข็งต่างหากที่เป็นตัวปัญหา...
****************************************************
*** Office of the constitution was passed on July 5. Appreciate any feedback on the Professor. Surapol Law Ministry said the world is a stage. Lawyers - it's a killer for hire. The General Dance is resumed. In the fall, it will be much sympathy for my sake, I do not have the intelligence. It's just pure fucking evil one. The law requires the country to chaos.


Atthanij Pokkasap    a description of the material is. A representative of the people. Are subversive of the sovereignty of the people ... * I think it's obvious. Damn ... also a grandeur than Nkm. Sides battle, this is incomparable. Nkm. Was ungrateful for the real - real.Atthanij Pokkasap    the ancient sages spoke out = judgment of the jury. Know it well. I pay as well, but I know I Wani history of human civilization in the least ....Atthanij Pokkasap    market is speaking. MPs want to harness its power to rule decisively and integrated in the Senate on the Judiciary.
*** Even if I had the aforementioned knowledge omniscience solace holds up the gold seal ring and I support the Castro district. Glass has four states solace Limerick Chapter 89 of the Laws of the Deja King The west pavilions Wat Pho inscriptions Arrow Chetuphon the city.Atthanij Pokkasap    unemployed ... again. For those who do not take the money to buy handguns ..... this country .. Let them come to school with the other students. Fashion and knowledge management in far too long ...Atthanij Pokkasap    attained in Buddhism is the fourth year that the Nathan Thomas Interview 4. 1 that was not bad ... not the second. Crime happened to eliminate the .. 3. Well. That did not happen ... the cause. 4. A good place to go .. keep it up and make it grow. So ... this country. Who let the wicked go unpunished, let the wicked are not solid. Is that the teachings of Buddhism ...Atthanij Pokkasap    Indeed, the social barrier Thailand ... is not evil and it gets hard. But the wicked shall have the power to let the wicked go unpunished and are not hard to make a problem ...