Loading...

Friday, December 21, 2012

๗.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
*** Atthanij Pokkasap  ระดับคลื่นไฟฟ้าของสมอง ช่วงความถี่ 4-10 ไซเคิล/วินาที เป็นภาวะจิตของเด็กทารกแรกเกิด และคนหมดสติจิตสำนึกที่ทำงานตอนกลางวันหลับแล้วจิตใต้สำนึกออกมาแสดงปฏิกิริยาแทน จำความถี่คลื่นนี้ไว้ครับแล้วนำไปชี้นำหัวใจขณะฝึกสมาธิ จะได้รู้ว่าสติที่ตามความรู้สึกต่างๆ มีระดับละเอียดขนาดไหนอย่างไร


Deep Meditation Music + Theta Waves
BY Kelly Howell BRAINSYNC.COM*** Atthanij Pokkasap  ระดับคลื่นสมองช่วงปรากฏการณ์ "ผีอำ" จำคลื่นนี้ไว้ให้ดีครับ ถ้าคิดจะเป็นนักปฏิบัติการฝึกจิต


Alphadirect brainwave relaxation music
http://www.musicalrelaxation.com     presents: Alpha Direct: 20 minutes relaxation music with delicate Binaural Beats to reach deep meditation state in minutes. ...


Atthanij Pokkasap  อัลฟ่าเวฟ เป็นคลื่นไฟฟ้าในสมอง(Electro encephalographics)ระดับที่จิตอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น คือช่วงภวังค์ที่มักเกิดอาการ "ผีอำ" จิตสำนึกตอนกลางวันทำงานน้อยมากถึงขั้นไม่ทำงานเลย จำคลื่นไว้ครับให้หัวใจเค้าเข้ามาทำงานในช่วงนี้จะเห็นสิ่งที่ตาปกติไม่เห็นเป็มิติตื้นๆขั้นแรกครับ......อยากรู้ว่าปรากฏการณ์ผีอำ-ผีหลอก คืออะไร ใช้สติตามระดับคลื่นสมองนี้ลงไป...เจอแน่ๆ จะพิสูจน์อะไรควรรู้เทคนิคการพิสูจน์นั้นด้วยอย่างนี้ล่ะครับ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแท้ครับ*** เรากำลังศึกษา-แบ่งปัน ความรู้เรื่องจิต จากปลายทาง(สมอง)มาหาต้นทาง(หัวใจ)......ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พระยาสีหราชเดโช หนึ่งในสามขุนพลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใช้การล่องหนหายตัวฟาดฟันฝ่ากองทัพข้าศึก โดยอำนาจไสยศาสตร์ที่สำเร็จจากพลวัต ณ คลื่นความถี่ที่ปราณชื่อ *อัสมิตา*โดยอึดไว้ที่ จักระชื่อ *อนาหตะ* เป็นจักระหรือ ดอกบัวอันดับที่ ๔ บริเวณทรวงอก 


Atthanij Pokkasap  ทำความเข้าใจกับคลื่นสมอง ทำความเข้าใจกับระดับลมหายใจเข้า-ออกที่สัมพันธ์กับคลื่นสมองระดับนี้ เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ผี แน่นอนครับ


Atthanij Pokkasap   อัลฟ่าเวฟ คลื่นสมองในช่วงสัมผัสปรากฏการณ์ผีอำ คลิกมาจำคลื่นเอาไว้กันครับท่านผู้สนใจทั้งหลาย เราสามารถพิสูจน์ปรากฏการณ์ผีอำ ผีหลอกได้ด้วยตัวเราเอง เพียงแต่ปรับการทำงานของหัวใจให้สมองทำงานในช่วงคลื่นไฟฟ้านี้ครับ
    
Alpha wave 12Hz Binaural Frequency ********************************************************************

*** Atthanij Pokkasap  level of brain wave frequency range 4-10 cycles / sec. The mental health of newborn babies. Unconscious and the conscious and subconscious mind working during the day sleep out the reaction. Remember that frequency is then directed to the Heart Meditation. I know the feeling and consciousness. With the resolution of any size.

Deep Meditation Music Theta Waves.
www.youtube.com.
BY Kelly Howell BRAINSYNC.COM.*** Atthanij Pokkasap  brain with the phenomenon "ผiam" This is a good Waves. If you are operating as a spiritual practice.


Alphadirect brainwave relaxation music.
www.youtube.com.
http://www.musicalrelaxation.com presents: Alpha Direct: 20 minutes relaxation music with delicate Binaural Beats to reach deep meditation state in minutes. , ...


Atthanij Pokkasap  alpha brain wave into an electrocardiogram (Electro. encephalographics) level of consciousness in a state of half asleep and half awake. The symptoms are usually lost "ผiam" daytime running very conscious to the point of not working at all. I remember the wave that came to my work to see what the normal eye can not see the superficial dimension into the first post ...... I know ผiam phenomenon - is haunted by the consciousness level of the brain. down ... it definitely. What should learn proven techniques to prove that a thing like this. It will be called the Buddhist Wheel.*** We are studying - Share. Mental knowledge. Of the destination (the brain) to a source (heart) ...... In the annals of Ayudhya. Sihrach Phraya Decho. One of the Barons of King Narai the Great. Invisible hit the disappearance overcome enemy forces. By the superstition that the dynamics of the respiration frequency names. * Eyes * by Assumption afforded the chakras name * is * Laguna Phuket for Chakras or Lily of the fourth thoracic region.
Atthanij Pokkasap  understand the brain. Understand the breath - the brain waves associated with this class. A phenomenon known as ghost there.


Atthanij Pokkasap  Wave alpha waves in the brain, the phenomenon ผiam. Click on the radio that it would do them well. We can prove ผiam phenomenon. Haunted by ourselves. But the work of the heart and brain during this wave.

Alpha wave 12Hz Binaural Frequency.
Friday, December 14, 2012

๖.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.


*** ฉะนั้น มารู้จักจิตและการฝึกจิตที่เรียกว่า การทำจิตให้ขาวรอบ(สจิตตะปริโยทะปะนัง)กันเถอะ...จิตนี้... มีศูนย์กลางอาศัยอยู่ในโพรงของมหาภูตรูป ๔ (ดิน น้ำ ไฟ ลม)ที่มีชื่อเรียกว่า *หทัยรูป* คือ หัวใจ......พิกัดในหัวใจ คือบริเวณแหล่งผลิตประจุไฟฟ้า(-)ป้อนให้กับเม็ดเลือด ใกล้ลิ้นหัวใจทั้ง ๔ ห้อง......ในตำนานปฏิบัติการ เปรียบเทียบไว้ว่า ลมหายใจ คือ ม้า จิต คือ อัศวินผู้ขี่ม้า อยากรู้จักจิต-อัศวินผู้ขี่ม้า ก็ต้องรู้จักควบคุมม้า คือลมหายใจเข้า-ลมหายใจออกให้ได้เสียก่อน
Atthanij Pokkasap  หัวใจส่งเลือดและออกซิเจนเป็นพลังงานเท่าที่สมองต้องการใช้ในแต่ละเรื่อง การรู้ถึงปริมาณพลังงานที่สมองใช้แต่ละเหตุการณ์เท่ากับหัวใจรู้ก่อนแล้วว่าสมองจะตีความเรื่องอะไร ความรอบรู้ของหัวใจตรงนี้ คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาค้นพบแล้วเรียกว่า *มโนวิญญาณธาตุ* ตัวนี้เอง คืออัศวินผู้ขี่ม้า ผู้พิทักษ์และให้สมบัติทุกอย่างยิ่งกว่าพ่อแม่ที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้าทั้งหมด...ครับ!Atthanij Pokkasap  เจ้าชาย-เจ้าหญิง นิทรา เพราะหัวใจหยุดส่งเลือดไปเลี้ยงสมองแค่...7 วินาที เท่านั้น อัมพฤก อัมพาต เพราะเส้นทางส่งเลือดไปเลี้ยงสมองตรงต้นคอ(ก้านคอ)มีเม็ดเลือดตกตะกอนทำให้ท่อส่งตีบแคบ เป็นกันมากเพราะคนทุกวันนี้ ไม่มีช่องว่างแห่งลม(เส้นสูรยะกลา-จ...ันทระกลา)ประกบประคองกระดูกสันหลัง พวกเค้าไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการหายใจเข้าออกที่ทำงานร่วมกับหัวใจ การขาดความรับผิดชอบร่วมในการทำงานของหัวใจ คือสิ่งที่ผมกำลังเตือนออกมาเพื่อประโยชน์แก่ทุกท่าน...ครับ!*** พุทธภาษิตประจำปักษ์นี้(รอบ ๑๕ วัน)...
พ่อแม่ให้สมบัติเราได้ ก็แค่ชาตินี้ชาติเดียว......แต่... จิตที่ฝึกดีแล้ว สามารถให้สมบัติยิ่งใหญ่กว่าสมบัติพ่อแม่ให้และให้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
จาก ธรรมบท*** Atthanij Pokkasap  การเคลื่อนไหวของคลื่นไฟฟ้าจากสมอง(EEG)จะเรื่มจากบริเวณสมองส่วนหน้าผาก(สูรยะกลา)แล้วเคลื่อนสู่สมองส่วนกลาง(จันทระกลา)อันเป็นบริเวณแปรสัญญาณคลื่นไฟฟ้าจากระบบอายตนะให้เป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสแล้วถูประมวลผลไว้ในสมองส่วนล่างเหนือกระบอกตา โครงสร้างพื้นฐานนี้จำเป็นมากต่อการอธิบายเรื่อง "อินทรียสังวร" ในพระพุทธศาสนา
*******************************************************************

*** It is known that mental and spiritual practice. Making it the news (in a pan, cover seams Chittagong Utrecht) today ... I was ... Have lived in a hole in the center of Mhapot Figure 4 (earth, water, fire, air) is called * Heart * is a coordinate in the heart ...... my heart. Origin is the electric charge (-) input to the cells. Close the four valves in the operating room ....... Compare that breath is the horse I was riding knight. I want to know - Knight Rider. I need to know the horse. The breath - the breath out of their networks.
Atthanij Pokkasap   heart sends blood and oxygen to the brain as well as the energy used in each subject. Knowing the amount of energy the brain uses the event as I know that the brain will interpret what. This knowledge of the heart. Already discovered what Buddhists call it. * Rare * The spirit of this approach is the Knight Riders. Guardian and treasure all the more than parents said previously ... it all!


Atthanij Pokkasap  Princess - Sleeping Beauty cardiac blood supply to the brain because of a ... 7 seconds before November paralysis paralysis because the blood supply to the brain in the neck (nape) and the blood sedimentation tubes become narrower. It is very common for people today. None of the air gap (the glass too Sor - E. .. right between Boston Glass) stand alongside the spine. They have no sense of responsibility to work with my breath away. The lack of accountability in the functioning of the heart. Is what I was warning out for the benefit of all of you ... you!


*** Proverbs for this part (around 15 days) ...
Parents, we have to treasure. This is not the only nation ...... but ... Good mental exercise. Properties can provide even greater treasures and parents to take us all over the world.
From the Dhammapada.
*** Atthanij Pokkasap  motion of the wave power of the brain (EEG) to start the area of ​​the brain, the frontal (Sor Ya glass) and then moves to the brain (Chan Vadodara Glamorgan) as the turn signal power from the sense to the taste, smell. sound processing in the brain, then rub the bottom of the eye socket. This infrastructure is needed to explain. "Aintriisagwr" in Buddhism.

Tuesday, December 11, 2012

๕.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.

*** นาคเฝ้าคัมภีร์ นาคพิกลจริต ปิโลติ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่สิ่งที่ตาย คือ คนที่พูดความจริง June 18 at 4:32pm.


Atthanij Pokkasap   ความจริงสีดำ เปิดเผยแล้วสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว ความเท็จสีขาว แพร่กระจายแล้วทุกฝ่ายแฮปปี้ เราจะเลือกความจริงสีดำ หรือความเท็จสีขาว อยู่ที่คุณภาพพื้นฐานของสังคมนั้นๆ...นาคเฝ้าคัมภีร์     สังคมนี้ไม่เอาสีดำT^TAtthanij Pokkasap   แต่ในปฏิบัติการ Psycho-synthesis กสิณสังเคราะห์ธาตุ ในเรื่องสี(วรรณะ) สีแรกที่ต้องฝึกคือ สีดำ (หรือเขียว)ที่เรียกว่า *นิลกสิณ* ครับ ฉะนั้น ในสถานการณ์หนึ่งอาจไม่ต้องการ แต่ในอีกสถานการณ์ก็จำเป็นนะSiton    ชอบ คับ เหมือนในหนังเรื่องอะไรหว่าNnag    ผมไปอีกที่หนึ่งมา...เขามีให้ฝึกกสิณจากแผ่นกสิณพลาสติกดวงกลมๆติดแผ่นบอร์ดพลาสติกสีขาว...ผมเลือกดวงกสิณสีแดง...แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจอย่างลึกซึ้งนักว่าตนเองทำถูกต้องหรือไม่...Atthanij Pokkasap  ถูกต้องอยู่ครับแต่...ข้ามขั้นตอนแบบก้าวกระโดด เตรียมธาตุไฟแตกได้เลย เฮ้อออย สมาธิเรื่องกสิณไม่ได้ง่ายขนาดน้านนน...Nnag    จ๊าก...ไม่เอาแล้ว...นาคเฝ้าคัมภีร์ นาคพิกลจริต ปิโลติ    เกจิท่านใด มะเร็งกินลำคอ เพราะไม่ได้ภาวนา"ยะ"บ้างครับNnag    อย่างนี้ผมควรเปลี่ยนไปเพ่งสิเขียวหรือว่าหยุดยั้งไว้ก่อนดีกว่าครับอาจารย์...เอาเข้าจริงผมก็อ่านอารมณ์กรรมฐาน 40 มาทั้งหมด...แต่เอาเข้าจริงผมเข้าใจแค่ตัวหนังสือที่เขาแปลกันมาเพียงเท่านั้นเองหรือนี่...Nnag   โอ้...ความจริงสีดำ...ยังมีเหลือง+แดง+ขาว...อีก...แล้วผมจะทำยังไงกับลมหายใจของตนเองดี...เห็นเขาสอนๆกันตั้ง 16 ขั้นกะบรรลุทีเดียวเลย...เล่นเอางงๆๆ...Atthanij Pokkasap   เขาเอาของอุดมศึกษา(มหา ลัย)มาถ่ายทอดให้อนุบาล ๑ น่ะครับ การเพ่งกสิณเป็นการเตรียมเข้าปฐมฌาน เรายังไม่ผ่านชาคริยานุโยค-การทำความคุ้นเคยกับแสงสว่างของจิตที่ไม่ต้องหลับเลยครับ กลับมาฝึกชาคริยานุโยคก่อน....Atthanij Pokkasap   ผ่านด่านแหกตา-ถ่างตา สู้กับการหลับตามเคยชินชนะเมื่อไหร่ ถึงจะเริ่มเล่นกสิณครับAtthanij Pokkasap  คือ ลมหายใจยิ่งละเอียดลึก สติยิ่งเข้มแข็ง ชนะการหลับก็ผ่านครับ ในปฏิบัติการฝึกจิตไม่มีทางสายกลาง ต้องเข้าใจไว้ด้วยNnag     งั้นผมนี่เตรียมอนุบาลเลยครับ...ไปเล่นของสูงซะแล้ว...ยังง่วงงอแงอยู่เลย...ขอบพระคุณครับอาจารย์...Nnag     แล้วมีเทคนิคถ่างตายังไงครับ...หรือว่ากันแบบธรรมดาเหมือนอดนอนดูบอล...ฝืนไว้ๆๆหลังไม่ยอมลงพื้น...แต่คิดว่าน่าจะต่างกันมั้ง...ผมอาจถามแบบโง่ๆอย่างผู้ไม่รู้เลยครับ...อาจเก็บข้อมูลไว้เป็นความรู้เข้าใจก่อนเท่านั้น...จะได้แยกแยะผู้รู้จริงกับไม่จริงได้บ้าง...ศิษย์หลายสำนักเหลือเกิน...0*0


Atthanij Pokkasap  ลมหายใจเข้าที่ละเอียด ลึก ยาว จะช่วยให้สติมีพลังต่อสู้กับการอยากหลับครับ และช่วยชะลอการย่อยของอาหารที่ต้องกินเพียงเวลาเดียวด้วย ในปฏิบัติการฝึกจิต ไม่มีทางสายกลางครับ พุทธวจนะตรัสไว้ดังนี้...เมื่อเธอตั้งตนให้ลำบากอยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญ...ฯลฯ ใครที่สอนกรรมฐานแล้วบอกว่าอย่าทำตนให้ลำบากมันผู้นั้นกล่าวทับถมคำสอนพระศาสดาครับ!!!


Nnag    ขอบคุณมากๆครับ...ผมไม่เคยรู้และได้อ่านแบบนี้ที่ไหนมาก่อน...Nnag    เวลาเดียวมื้อเดียว...ยังอดใจไม่อยู่เลยเรา...จะข้ามขั้นซะแล้ว...คงต้องทบทวนเรื่องการทำสมาธิใหม่...แสดงว่าผมอ่านไม่แตกเองหรือเขาแปล+อธิบายกันไม่ถูก...0*0Atthanij Pokkasap  ใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วไม่ก้าวหน้าอีกเลยครับ หน้าตาจึงหาราศีไม่ได้Nnag     ความง่วงนี่ตัวฉกาจเลยครับ...กินอิ่มอาการก็ออกแล้ว...Atthanij Pokkasap  นักปฏิบัติืจึงมีเงื่อนไขให้กินอาหารเพียงมื้อเดียว ไง ครับ การที่อาหารมื้อเดียวจะอยู่ตัว ขั้นแรกควรกินให้ครบ ๕ หมู่ ขั้นที่สองควบคุมลมหายใจให้ประณีตละเอียดลึกทำให้การย่อยอาหารช้าและมีประสิทธิภาพ (สามวันจะถ่ายสักครั้ง กากอาหารเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยถึงขั้นไม่มีเลย)อาจเป็น ๕ วันถ่ายครั้งด้วยซ้ำ ครับ
**********************************************************************


*** Naga the Serpent biblical truth singular behavior Luis de Tahiti is not dead. But death is the man who speaks the truth, June 18 at 4:32 pm.


Atthanij Pokkasap  real black exposed to punishment over creation. White lie. Spread, all parties are happy. We are a true black. Or a white lie. Based on the quality of the social ...Naga the Serpent God Kinky Latin Lo Ping    social behavior is not a black T ^ T.Atthanij Pokkasap  but in practice. Psycho-synthesis. Ksin synthetic elements. In color (caste) is the first to be trained black (or green) is called * Onyx * I Ksin or in one situation may not want. But it was necessary in the circumstances.Siton    like what I like in the movie too.Nnag     another one ... I had to practice Ksin Ksin of the moon round the plastic sheet, plastic board, white ... I chose my Ksin red ... but not sure how deep the self. done right or not ...Atthanij Pokkasap  correct ... but a giant leap step. I have to fire the oil concentration is not easy Ksin I f ...Nnag   fight ... I do not ...Naga the Serpent God Kinky Latin Lo Ping    Pundits would take throat cancer. Prayer is not "too" post.Nnag    that I should change to a green that look better stop before I took it ... I was reading my meditation all 40 ... but I really do not understand the words he was well. or is it just ...Nnag     ... Oh ... I also have a black and yellow + red + white ... again ... I would do with their bad breath ... he taught the first set 16. I do realize it ... I'll play ...Atthanij Pokkasap  him out of the university (Maharashtra. S) to convey to my first kindergarten prep Ksin focus on primary instincts. We can not be Chacriyanuoic - to familiarize yourself with the light of spiritual sleep without it. Chacriyanuoic before returning to practice ....Atthanij Pokkasap  through PDE - Teagta. I used to sleep under the like. I've asked to be.Atthanij Pokkasap  is breathing a deep profile. The strong sense. Winning sleep through it. In the spiritual practice is the Middle Way. Must be understood as well.Nnag    I am here for me ... Thanks to the Internet, then ... the girls are crying ... I do not teacher ...Nnag   There are also techniques Teagta me ... or as normal as I see it ... reverses to sleep on the floor ... I do not think I would do ... I might. What a stupid way to do it ... may keep it ... now I understand how to differentiate between real and not real ... I just love the office ... 0 * 0.Atthanij Pokkasap  detailed deep long breath awareness to help fight against the forces that want to sleep. And help slow the digestion of food to be eaten only with time. In the spiritual practice. There is no middle ground here. I said the word ... on her own in a difficult moral evil inevitably decline. Charity will flourish fair ... etc.. I teach meditation and say do not do it himself, he seemed to belittle the Prophet taught me!Nnag    Thanks ... I did not know and I have read this somewhere before ...Nnag     at one meal ... one that we could not get to the stage ... then ... I need to reviewing the new meditation ... I read that he is not a or a + + explanation. I was ... 0 * 0.Atthanij Pokkasap  a certain extent it does not progress further. I find I can not.Nnag    The views here are notorious ... I eat when I go out ...Atthanij Pokkasap  the reaction conditions are met is to eat one-handed me the food is the same. The first step you should take to complete phase two of the five categories for finely detailed deep breath to slow digestion and efficient. (A few days to a few times. Fiber is much smaller than the tip of the little finger to do it) may be taken five times a day on repeat.


Saturday, December 8, 2012

๔.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.

*** Atthanij Pokkasap  ปรัชญากฎหมายโรมัน โคตรพ่อกฎหมายทุกวันนี้บอกว่า...
Salus populi suprema lex esto =
The security of the people shall be the final law.

หมายถึง ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คือกฎหมายสูงสุด
ฉะนั้นไอ้พวกใช้กฎหมายสร้างความปั่นป่วนอยู่ในสังคมไทยวันนี้คือไอ้พวกไม่รู้กฎหมายทั้งสิ้นว่ะ


Atthanij Pokkasap   พวกสกปรก...แสดงความคิดเห็นทางกฎหมายกันอยู่ได้...


Atthanij Pokkasap  จากสูงไปหาต่ำ...1.ตามธรรมชาติ 2.ตามธรรมเนียม(จารีตประเพณี) และ 3.ตามกฎหมาย 


*** ภาษิตโรมัน ต้นแบบกฎหมายทุกวันนี้ มีอยู่ประโยคหนึ่งว่า ; 
Imperium cupientibus nihil medium inter summa aut praecipitia =
For those seeking power there is no middle couse between the depths and the height.

แปลเป็นไทย คือ..สำหรับผู้แสวงอำนาจ ไม่มีทางสายกลาง
แปลตามเหตุการณ์ = พรบ.ปรองดอง คือลมที่ออกจากรูทวารของผู้แสวงอำนาจ
(โกหกอีกแล้ว โกหกทุกเรื่อง โกหกรายชั่วโมง โกหกทุกครั้งที่มีคำพูดออกจากปากโกหก..ได้โกหกดี โกหก ..ฯลฯ)


*** หอการค้าบอกว่าอีก ๑๐ ปี ชาวนาจะสูญพันธุ์?!(จะถึง ๑๐ ปีเรอะ?)

Atthanij Pokkasap  สถาบันครอบครัวแบบชาวนา ถูกทำลายล้างอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ กำลังจบบทบาทอย่างสิ้นเชิง ไม่น่าจะถึงภายใน 10 ปีอย่างที่หอการค้ามันว่า น่าจะอีก 2-3 ปีนี้เอง ครับ ...... ประเทศไทยจะไม่มีคนทำนาอีกต่อไปแล้ว 55555555555+......ไอ้บ้า ไอ้เลว อย่างสุด-สุดเท่านั้น ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมำได้.... แบบเดียวกับที่มันสามารถทำให้ประชาชนทุกคนต้องจ่ายภาษีปลายทาง 7% ทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ ปชช.ที่เป็นทารกแรกเกิด ...... จากนั้นพวกมันก็เข้ามาใช้อำนาจรัฐฟอกเงินภาษีเหล่านี้เป็นรายได้ส่วนตัวของพวกมัน ......แล้วเอาความร่ำรวยระยำนี้ไปฟอกอำนาจรัฐให้พวกมันผูกขาดครบวงจรต่อไปอีก การบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมเหลือขั้นตอนสุดท้าย คือมันคือเทวดาที่ใครก็แตะต้องไม่ได้ ไม่ว่ามันจะทำผิดขนาดไหนก็ตาม ......โดยหลักสัมมัปปธาน ๔ ใครที่ปล่อยให้ความชั่วลอยนวล ใครที่ปล่อยให้คนชั่วเติบโตกล้าแข็ง มันผู้นั้นคือที่สุดของความชั่ว ......ดังภาษิตโรมันว่า..

Bonis nocet quisquis pepercerit malis =
Whoever spares the wick harm the good. =
การไม่ลงโทษคนชั่ว คือการทำลายคนดี

จาก บันทึกของ Publilius Syrus
Siton   อีกหน่อยเราจะกินผลไม้แพงขึ้น


Atthanij Pokkasap   อีกไม่หน่อยเราก็ต้องปล้นมันกิน เป็นโรบินฮูด


Siton   เมื่อวันก่อนกินทุเรียนหมดไป200เล่นเอาจนเลยสงสัยต้องปล้นล่ะ 55

*********************************************************

 *** Atthanij Pokkasap  philosophy, Roman law. I was told today that the ...
Salus populi suprema lex esto =.
The security of the people shall be the final law.

Means of public order. Is the supreme law.
So it is the law created a stir in Thailand today is that I'm unaware of any law.

Atthanij Pokkasap  dirty ... they do not comment on legal ...
Atthanij Pokkasap  from high to low ... 1. Naturally. 2. Traditional (customary), and 3. Law.


*** Roman law adage model today. There is a clause that;
Imperium cupientibus nihil medium inter summa aut praecipitia =.
For those seeking power there is no middle couse between the depths and the height.

Thailand is a .. For those seeking power. There is no middle ground.
The event = Act. Reconciliation was borne out of anal hole of the pilgrimage.
(Liar liar everything again. Lying hourly. Lied with every word out of his mouth is a lie .. lie .. lie well, etc.).


*** Chamber of Commerce, said that farmers would be extinct for 10 years? (The 10 year old guys).

Atthanij Pokkasap  a peasant family. The destruction continued economic development. Finalizing the role entirely. Unlikely to be reached within 10 years at the Chamber, it would be another 2-3 years of this country ...... I will not be made anymore. 55555555555: ...... Damn bastard hard - the only The cause of this phenomenon is more regularly .... In the same way, it can make all citizens must pay 7% tax end all forms, even. Pchch.'s A newborn ...... Then they came for the money the state personal income tax, these are them. I fucked up ...... richest harness state power to give them full monopoly for another. Distortion of the final process. It is the angels who did not touch. Whether it's how to do it. Interview ...... by Major Thomas Jonathan O'Dea four who leave evil unpunished. I let it grow a little stronger. It is the most evil. The Roman proverb that ...... ..

Bonis nocet quisquis pepercerit malis =.
Whoever spares the wick harm the good. =.
Do not punish the wicked. The destroying angel.

Record of Publilius Syrus.
Siton  We will eat a little more affordable.


Atthanij Pokkasap  before I stripped it, we had to eat as Robin Hood.


Siton   I eat better on days that I have played well over 200 to rob me 55.
Tuesday, December 4, 2012

๓.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
*** เปลี่ยนแปลงการปกครองยังไม่ถึงร้อยปี มีแต่ปัญหาAtthanij Pokkasap  ก็..โกหกคนรุ่นหลัง ว่า เปลี่ยนแปลง.. ข้อเท็จจริงน่ะ-ปล้นท่านมาตะหาก


Atthanij Pokkasap  ลำดับพัฒนาการ...บรมราชาธิราช(ราชาติราช-ของเปอร์เซียโดยศาสนาโซโรอัสเตอร์)>พ่อปกครองลูก(สุโขทัย ราชวงศ์พระร่วงมาจากราชวงศ์ปัลลวะ อินเดียใต้ ปัลลวะมาจาก ปาร์เธียน+ซัยเธียนส์)>รามาธิบดี(อวตารของพระนารายณ์)สมัยอยุธยา>จักรวรรดินิยมตามคติพุทธ ต้นรัตนโกสินทร์>สมบูรณาญาสิทธิราช(เผด็จการพระราชา)กลางรัตนโกสินทร์>ฟาสซิส-เผด็จการทหาร>ฟาสซิส-เผด็จการพลเรือนชัดเจนครับว่า วันนี้ประเทศนี้ยังไม่มีประชาธิปไตยเลย


Atthanij Pokkasap  พ่อปกครองลูกนั้นเป็น "ธรรมปาลราช" ที่ไทยพัฒนาเป็น "มหาธรรมราชา) ต้นแบบคือ พระเจ้ากุชุลา กัดฟีเสส(สำเนียงกรีก)รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์กุษาณ  เพื่อนสนิทของออกุสตุส ซีซาร์ที่ทำให้โรมันค้าขายกับเอเชีย


Atthanij Pokkasap  เหตุที่เริ่มต้นเปอร์เซีย  เพราะเป็นแบบสหพันธรัฐนานาเผ่าพันธุ์สัญชาติเป็นอาณาจักรเดียวกัน  ซัยเธียนส์นานาเผ่าเป็นนักรบรับจ้างให้กองทัพเปอร์เซีย   แล้วซัยเธียนส์เผ่าสาร์มัต(แขนดำ-เพราะมีรอยสักบอกกรมกองรบที่แขนต้นกำเนิด "สักเลก")นำมาเป็นต้นแบบสถาปนาราชอาณาจักรสยาม เมื่อตามล่าทองคำมาถึงคาบสมุทรทะเลจีนใต้(สาร์มัต เป็นนักรบช่างทอง)

*** แล้วรองอธิการฝ่ายกฎหมาย ม.เอเชียอาคเนย์  ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ  ก็เดินทางมายืนยันให้เป็น 1 ใน 9 คณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการของมรดกร่วมอาเซียน   พูดให้ฟังง่ายก็คือ งานวิจัย...เอกภาพแห่งมรดกของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ !!!    นั่นคือ เราจะต้องเผชิญหน้ากับ ชาวอาณานิคม-ทาสทางปัญญาของฝรั่งเศสและอังกฤษที่อยู่เต็มเอเชียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้        ทาสทางปัญญาเหล่านี้สุมหัวกันร่วม 150 ปี สร้างความคลั่งชาติและความแตกแยกกระจุยกระจายไปทุกหย่อมหญ้าเอเชีย


Atthanij Pokkasap  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเป็นเอกภาพมาตั้งแต่ สมัยมหาอาณาจักรโพ-น่าน(Fo-Nan)เรืองอำนาจระหว่าง พ.ศ.๖๐๐-๑๑๐๐     โพ-น่าน คือ ฮุด-น้ำ;แดนพุทธทะเลใต้ ที่ตอนหลังเพี้ยนเป็น ฟูนานเพื่อให้เข้ากับคำว่า "พนม" อย่างหน้าด้านๆ


Atthanij Pokkasap  การล่มสลายของมหาอาณาจักรโพ-น่าน เกิดจาก...แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว ครั้งใหญ่เหมือนกับที่กำลังจะเกิดขึ้นใน...เร็วๆนี้...เป็นข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดี   นอกเหนือความรู้การชี้นำของฝรั่งเศสและอังกฤษอย่างสิ้นเชิง     รากเหง้าวัฒนธรรมของเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ วัฒนธรรมปลูกข้าว ชาติที่พัฒนาไปจากวัฒนธรรมเพาะปลูกทำสงครามน้อยมาก    รากเหง้าศาสนาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ..ศาสนาพุทธ และ พระเวทสายไศวนิกายและไวษณพนิกาย    เก่ากว่านั้นไปคือ ษมัณ(Shaman)ไสยศาสตร์รักษาโรค    ศาสนาพุทธนำมาโดยซัยเธียนส์(Scythians)เผ่ากุษาณะและสาร์มะ     พระเวทสายไศวนิกายและไวณพนิกาย(คติรามเกียรติ์) นำมาโดยซัยเธียนส์เผ่าฮั่น     ซัยเธียนส์นานาเผ่าเป็นนักรบรับจ้างอยู่ในกองทัพเปอร์เซียตั้งแต่สมัยพุทธกาล   เป็นที่มาของขุนกระบี่-วานร หลากสีนานาพันธุ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์    มหาฤๅษีวาลมีกิผู้รจนารามเกียรติ์ เป็นชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ ไม่ใช่อินเดีย ที่เรียกอินเดียเหนือเป็นการเรียกชั้นหลัง จากบุคคลิกฤๅษีในรามเกียรติ์ฉบับชนชาติไทย มหาฤๅษีวาลมิกิ คืิอชนเผ่าฮั่น!!!

******************************************************


*** Rule change is less than one hundred years, but the problem.


Atthanij Pokkasap  generations that lie .. it changes .. The fact that - if you are robbed.Atthanij Pokkasap  ... by Arch Emperor Development (the UK's - by the Persian religion of Zoroastrianism)> paternalism (Sukhothai. Prarewg royal dynasty of South India Palma Palma Lwa Lwa from Parma + subsets Scythian Scythian's)> Rama (an incarnation of Vishnu) Ayutthaya> imperialism by Buddhist folklore. Rare in> the integration of the settlement agreement (absolute King) Middle Rattanakosin> fascist - dictators> fascist - it's clearly a civilian dictatorship. This country is no democracy.Atthanij Pokkasap   paternalism is "fair palm royal" to Thailand's development. "Dlamini) prototype is Lord la coated shrimp. Limited stock feed line (Greek accent) Reign of the House of Haiku Challenge, at 5. Octavian's close friend. Caesar, the Roman trade with Asia.Atthanij Pokkasap  scene from Persia. The Federation is a diverse ethnic nationalities is the same kingdom. Subsets in various tribes of Scythian warriors employed the Persian army. Then subsets Scythian tribes pulsar's Tiamat (Black arm - a tattoo that is the combat arm of the Department of origin. "A Lake") as a model to establish the Kingdom of Siam. Hunt Gold Coast when it comes to the South China Sea (Pulsar Tiamat. Goldsmith is a warrior).


*** Vice President and General Counsel. Dr. Preecha National Guard troops in Southeast Asia, it came to be that one in nine faculty research consultant to study the evolution of the ASEAN Heritage. I keep hearing how easy it is. Research ... universe of heritage in South East Asia! That is, we have to face. The colony - slaves of the French and British intellectual full of Asian inevitable. These Forums are the intellectual slavery 150 years of the nation and disturbing disunity prospered Krahuikrahai to Asia.


Atthanij Pokkasap  Southeast Asia ever since the Union. The Great Kingdom Post - Nan (Fo-Nan) 600-1100 The Colonels between posts - Nan is Ehud - water under the sea Buddhism. The latter is distorted. Full-time to match the word "hill" on the front.


Atthanij Pokkasap   by the collapse of the great empire - the territory of the District ... t hit the big time, as does, for that to happen ... soon ... is consistent with the archaeological evidence. In addition to the direct knowledge of French and English completely. Root cultures of Southeast Asia's rice culture. Development of a national culture war very little cultivation. Religious roots of Southeast Asia. Is .. As a Buddhist and Vedic Vaishnavism sect and the sect. It is older than that. Boston companies (Shaman) healing magic. Buddhism brought by subsets Theatre Co. (Scythians), and Tribal simulated pulsar studies Becket MA. As the Vedas call them at church and the Church (Apocalypse Ramayana) by the subsets Scythian tribes in Wuhan. Subsets in various tribes of Scythian warriors employed as in the army during the Persian era. Krabi is one of Johnny Appleseed - ape. Colorful varieties in Ramayana literature. I have the skill, the author of Ramayana inverted valve. Is the Indus River Valley. Non-Indian. North India is known to posterity. Of personality in the Ramayana, the hermit nation of Thailand. Maha Rishi Val Miki. Nights in the Han tribe?

Saturday, December 1, 2012

๒.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.*** เมื่อประชาชนอย่างเราๆ อยากเสนอร่างแก้ รธน 50 บ้าง นักการเมือง กับ สสร จะฟังบ้างไหม
1 คอรัปชั่น ก็โดนประหารชีวิต อย่างจีน อย่างสิคโปร์ มาเลย์ เกาหลี
ยึดทรัพย์ทั้งตระกูล เพราะนักการเมืองชอบเอาไปฝากลูกฝากเมีย ยึดหมดซะ ลูกเมียจะได้รู้จักสะกิด...พ่อบ้างว่าอย่าชั่วนักเลยพ่อเดี๋ยว   พวกกรูหมดตัว
3 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่กับสมรู้ร่วมคิด จะได้ไม่เลือกปฏิบัติ บังคับใช้กฏหมายได้เต็มที่กับพวกเลวๆ ไม่ใช่ตำรวจเกรงใจนักการเมืองตลอด
4 ยกเลิกเหอะ เอกสิทธิ์ สส มีทำไม ในเมื่อถ้าไม่ทำเลว ก็ไม่ต้องมีกฏหมายคุ้มครอง สส ก็ห้าม เป็น รมต จะได้ให้นายกเลือกเอง เอาคนดีคนมีความสามารถมาเป็น ไม่งั้นก็เล่นแต่ระบบโควต้าอยู่นั่นแหละ       ที่สำคัญพวกมันไม่ฟัง มันกำลังพัฒนาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นทฤษฎีการลงทุนทางการเมืองการปกครอง ฟอกเงินมาสู่การฟอกอำนาจรัฐ...                                                                                                                                                                                       *** การค้นคว้าภูมิปัญญาตามหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่เต็มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกำลังป่าเถื่อนของเหล่าทาสทางปัญญาสาวกในอาณานิคมของอังกฤและฝรั่งเศส ที่สร้างความแตกแยกให้กับเอเชียไปทุกหย่อมหญ้า

Atthanij Pokkasap  ความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรสยาม คือ..การทำให้นักรบที่มีอำนาจการรบสูงอย่างโปรตุเกสและฮอลันดากลายเป็นทหารอาสาอยู่ในกองทัพราชอาณาจักรสยาม    เป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในสมัยสมัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร?
Atthanij Pokkasap  ความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรสยาม คือ...การทำให้ฝรั่งเศสชะงักการเข้ารุกล่าอาณานิคมในเอเชียร่วม 150 ปี  เป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มันเป็นเหตุการณืที่เกิดขึ้นได้อย่างไร?
Atthanij Pokkasap  ความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรสยาม คือ...การทำให้อังกฤษและฝรั่งเศส ต้องเฝ้ารออย่างเดียวใน 30 ปีสุดท้าย   ไม่กล้าเขยื้อนกำลังเข้าเอเชีย    เป็นประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรีมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร?
*** ศุกร์ ๑๓ นี้ กทม.เตรียมรับศึกหนักได้เลยเอาอยู่ ไม่อยู่ ดูเอา

Atthanij Pokkasap  ฝ่ายธรรมะมีจิตคิดเมตตา เกรงตุลาการจะรับศึกไม่ไหว    มีคดีก่อนหน้าคนจัญใจ ที่ทำผิดบาปใหญ่ขายบ้านเมือง ฯ
Atthanij Pokkasap  ศิลปมวยไทยประมาณว่า.. ศาล รธน.ใช้ท่า "สดายุชิงนาง" คือ รับหมัด-ตวัดแขนคล้อง แล้วเตรียมพลิกร่างบิดหักแขน ครับ พวกที่กำลังใช้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุนสามานย์ Take over อธิปไตยของประชาชน ไปเป็น อำนาจส่วนตนในสภาเพื่อธุรกิจการเมือง ฟังคำวินิจฉัยเหมือนโดนก้างปลาปักเหงือก ต้องใช้เวลาคิดใหม่อีกช่วงใหญ่เลย พวกมนุษย์ 3 IN 1 !!!
Atthanij Pokkasap  เป็นโอกาสที่ศาล รธน.ได้แสดงอำนาจหน้าที่ชัดเจน ขณะที่พวกกฎหมายล้าหลังไม่ยอมรับ เพราะต้องให้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบจากพวกมันเท่านั้น คนพวกนี้ใช้กฎหมายข่มเหงผู้อื่น=ยุติธรรม ถูกผู้อื่นใช้กฎหมายตอบโต้ได้มั่ง=ไม่ยุติธรรม เป็นคุณภาพของการศึกษาระบบ หน่วยกิตราคาถูก+จ่ายครบจบแน่**********************************************

*** When people like us. I draft the constitution will create some 50 politicians, with some listeners like.
1 Corruption is being executed at the Classic Expo in China, Malaysia, Korea.
2 Deprive the family. Because politician like I've lost the love I have for my wife to have a little poke ... I do not know that I'll screw them bankrupt.
3 Duty to refrain from collusion. I do not discriminate. Law enforcement has grown with the bad. Not presumptuous politicians and police.
4 Cancel I have the privilege to post on why I do not do it. I do not have the legal protection was not the prime minister will have to choose. It has the ability to be a good person. I did not play, but is that the quota system. They are not listening. It is developing an economic theory, investment theory of politics. Money laundering to the state ...
*** Wisdom by archaeological research in Southeast Asia is inevitable to face these are slaves of brutal colonial intellectual disciples in France and England, November. Created a rift with Asian prospered.

Atthanij Pokkasap greatness of the Kingdom of Siam. The Warriors have the power to make .. High resistance to Portugal and Holland became a volunteer soldier in the army of the Kingdom of Siam. History is made in the MA of King Naresuan the Great. It was an event that took place there?
Atthanij Pokkasap greatness of the Kingdom of Siam. Is ... to halt the invasion of French colonialism in Asia with a 150-year history of the period. King Narai the Great. It is why the situation is happening there?
Atthanij Pokkasap greatness of the Kingdom of Siam. Is ... the British and French. Be anticipated only in the last 30 years were not budge Asia. The history of the reign of King Rama VI, the third seat of the Chakri Dynasty, it was an event to happen?
*** Posted Friday the 13th is preparing to battle it out is not hard to see out.

Atthanij Pokkasap I think the philosophy is kindness . Judge not lest you be fighting. The major factor that has been the case previously. The sins of the nation's sales.
Atthanij Pokkasap  Thai Boxing about that .. The Constitution, the port "Gaithersburg Mrs. Yu Ching" is the word - Kelley arm sling. Broken arms on the twisting and turning their bodies are used. Take over the nefarious economic sovereignty of the people to their own powers in the political business. It sounds like the decision herringbone stitch gum. Take a big rethink on the human 3 IN 1!!!
Atthanij Pokkasap a chance to court. Constitution has clear authority. While the law does not recognize the USSR. I need to go through a check from them. These people treat others = fair use laws. The law was in response to what others = not fair. The quality of the education system. Credit is due to finish it.
Friday, November 23, 2012

๑.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
*** กำเนิดพระราชาในคติพุทธ
กำเนิดพระราชาในคติพุทธเป็นหลักการเดียวกับการกำเนิดอนุภาคในปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นวิทยาศาสตร์ยุคคริสตศตวรรษที่ 20 เพิ่งทำการค้นพบวิทยาการที่อ้างความเป็นวิทยาศา สตร์แต่ไม่มีทฤษฎีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วม......อย่ามาแตะต้อง ปรากฏการณ์นิวเคลียร์ที่อารยธรรม พุทธ-พระเวท ได้พัฒนามาดีแล้ว      อย่าเอาทฤษฎีเท็จมาล้มล้างทฤษฎีจริง


Atthanij Pokkasap  อีกสายหนึ่งพัฒนาเป็น บารมี ๑๐ ทัศ หรือ ที่ไสยศาสตร์ไทยเรียกว่า "หัวใจ พระเจ้า ๑๐ ชาติ" ที่เริ่มต้นด้วย "ทาน(การให้)"......ระบบความคิดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์กำลังตามล้มล้างความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์    สังคมนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น ???


*** กำลังคิดถึง...โจทย์ที่ว่า ทำไม...ทำไม...น้ำท่วม ตามมาด้วย......ทำไม...ทำไมแผ่นดินไหวกระจายเพิ่มขึ้นไปหลายๆจังหวัด      อันต่อไป... ภูเขาไฟ ระเบิด...แน่ๆเลย ...โบราณแก้โจทย์นี้...ง่ายมาก ท่านบอกว่า...เพราะมีกาลีบ้าน-กาลีเมือง     อะไรจะตอบง่ายขนาดน้านนนน...


Atthanij Pokkasap  ผู้มีประสบการณ์ทางในเรียกเหตุการณ์ช่วงภูเขาไฟระเบิดว่า วันฟ้าดับ ...การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ในภาคอิสานโบราณกำลังหมุนวนกลับมาอีกครั้ง ??!
**********************************************

*** A cardinal principle in Buddhism. 
A cardinal principle of Buddhism is the same principle as a particle in nuclear science in the 20th century the Christian Science recently discovered that I'm a science. Strong, but not a basic tenet of science ...... Do not Touch. Nuclear phenomena Buddhist civilization - Veda has developed well. Do not want to overthrow the false theory that theory. 
  
Atthanij Pokkasap  another call to the 10 Acts scenery or superstition Thailand called "the heart of God 10" to start with. "I (a)" ...... not a scientific system of thought that was overturned by the idea of ​​a science. What happened to this society? *** Thinking that ... the prosecution. Why ... why ... flooding. Followed by ...... why ... why earthquakes spread to several provinces to the next ... a volcano ... I do. Solve this ... very ... old. You say that ... because I have a Cali - Cali city. It's easier to answer John ...

Atthanij Pokkasap  experienced in the event of a volcanic eruption that blue fire ... the extinction of the dinosaurs in the old thread are swirling again?!

Monday, October 29, 2012

๐.Buddha-Dharma-Sangha-Science-Fiction-MuayThai-History-Astrology-Superstition-Religion-Language-Math-Mind-Universe-Meditation-Yoga-Music-Art-Agricuture-Herb-Food=Good Life Health.
*** ถ่ายทอดจาก สนง.ศาล รธน.วันนี้ ๕ กค. ชื่นชมสุดๆอีกท่านครับ ศจ.สุรพล นิติไกรภพ กล่าวถึงความไม่มีขั้นตอนของ นักกฏหมาย-มือปืนรับจ้างของไอ้ชั่ว ที่รำเต้ยเป็นอยู่ท่าเดียว จะตกเวทีมิตกแหล่อยู่แล้ว ก็น่าเห็นใจ นะ เห็นแก่เงิน สติปัญญาเลยไม่ค่อยมี แค่ความอยากบริสุทธิ์ของไอ้ชั่วคนเดียว นักกฎหมายต้องปั่นป่วนไปทั้งประเทศ


Atthanij Pokkasap       สาระหนึ่งในคำอธิบายของท่านคือ *ผู้แทนประชาชน กำลังล้มล้างอำนาจอธิปไตยของประชาชน* ฟังแล้วคิด...เห็นชัดเลยว่า เหี้ย...ยังมีความสง่างามกว่า นกม.ฟาก รบ.ชุดนี้อย่างเทียบกันไม่ได้ นกม.นี้เหมาะสำหรับคำว่า เนรคุณ จริง-จริง.Atthanij Pokkasap       เป็นประเพณีโบราณนักปราชญ์ออกมาพูด=คำพิพากษาของตุลาการ รู้ไว้เสียด้วย อ้างประเพณดีนักแต่ไม่รู้ประวัิติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์เลยแม้แต่น้อย....Atthanij Pokkasap       พูดภาษาตลาดก็คือ ส.ส.มันต้องการ ฟอกอำนาจ ให้มีอำนาจเหนือตุลาการอย่างเด็ดขาดและเบ็ดเสร็จในสภา ครับ

*** แม้มีความรู้ดั่ง       สัพพัญญู

ผิบ่มีคนชู                   ห่อนขึ้น
หัวแหวนค่าเมืองตรู    ตราโลก
ทองบ่รองรับพื้น         ห่อนแก้วมีสีฯ

โคลงโลกนิติ บทที่ ๘๙ ของของ กรมสมเด็จพระเดชาดิศรจารึกศาลาทิศตะวันตก วัดโพธิ เชตุพนฯ กรุงเทพฯ .


Atthanij Pokkasap       ตกงาน...อีกแล้ว สำหรับคนที่ไม่เอาเงินไปซื้อ ใบ ป......ประเทศนี้.. ปล่อยให้ พวกที่เรียนมาด้วยหน่วยกิตราคาถูกๆ มาอวดภูมิความรู้บริหารจัดการประเทศมากและนานเกินไปแล้ว ... Atthanij Pokkasap       ความเพียรในพระพุทธศาสนามี ๔ เรียกว่า สัมมัปปธาน ๔ คือ 

๑. ความชั่วที่ยังไม่เกิด...อย่าให้เกิด 
๒. ความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว..ต้องกำจัด 
๓. ความดีที่ยังไม่เกิด...ต้องทำให้เกิด 
๔.ความดีที่เกิดขึ้นแล้ว..ต้องรักษาและทำให้เจริญยิ่งๆขึ้น ฉะนั้น...ประเทศนี้ คนที่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแล้วปล่อยให้คนชั่วมีกำลังกล้าแข็ง คือคนที่ทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนา...


Atthanij Pokkasap       อุปสรรคที่แท้จริงของสังคมไทย...ไม่ใช่คนชั่วลอยนวลและกล้าแข็ง แต่เลวทรามที่คนมีหน้าที่มีอำนาจปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแล้วมีกำลังกล้าแข็งต่างหากที่เป็นตัวปัญหา...
****************************************************
*** Office of the constitution was passed on July 5. Appreciate any feedback on the Professor. Surapol Law Ministry said the world is a stage. Lawyers - it's a killer for hire. The General Dance is resumed. In the fall, it will be much sympathy for my sake, I do not have the intelligence. It's just pure fucking evil one. The law requires the country to chaos.


Atthanij Pokkasap    a description of the material is. A representative of the people. Are subversive of the sovereignty of the people ... * I think it's obvious. Damn ... also a grandeur than Nkm. Sides battle, this is incomparable. Nkm. Was ungrateful for the real - real.Atthanij Pokkasap    the ancient sages spoke out = judgment of the jury. Know it well. I pay as well, but I know I Wani history of human civilization in the least ....Atthanij Pokkasap    market is speaking. MPs want to harness its power to rule decisively and integrated in the Senate on the Judiciary.
*** Even if I had the aforementioned knowledge omniscience solace holds up the gold seal ring and I support the Castro district. Glass has four states solace Limerick Chapter 89 of the Laws of the Deja King The west pavilions Wat Pho inscriptions Arrow Chetuphon the city.Atthanij Pokkasap    unemployed ... again. For those who do not take the money to buy handguns ..... this country .. Let them come to school with the other students. Fashion and knowledge management in far too long ...Atthanij Pokkasap    attained in Buddhism is the fourth year that the Nathan Thomas Interview 4. 1 that was not bad ... not the second. Crime happened to eliminate the .. 3. Well. That did not happen ... the cause. 4. A good place to go .. keep it up and make it grow. So ... this country. Who let the wicked go unpunished, let the wicked are not solid. Is that the teachings of Buddhism ...Atthanij Pokkasap    Indeed, the social barrier Thailand ... is not evil and it gets hard. But the wicked shall have the power to let the wicked go unpunished and are not hard to make a problem ...